Filia w Jędrzejowie

Józef Piłsudski - architekt niepodległości - lekcja biblioteczna

100. rocznica odzyskania niepodległości była okazją do zapoznania młodzieży z I LO im. Mikołaja Reja w Jędrzejowie z ciekawą biografią Józefa Piłsudskiego. Cztery klasy pierwsze wraz z nauczycielką panią Agnieszką Piwowarską obejrzały pokaz multimedialny "Józef Piłsudski - twórca Legionów, architekt niepodległości i zwycięski wódz wojny polsko-bolszewickiej" przygotowany przez Jadwigę Sosnowską  kierownika Biblioteki Pedagogicznej w Jędrzejowie.
Józef Piłsudski był głównym budowniczym państwa polskiego, które odrodziło się po 123 latach nieistnienia. Powołane przez niego Państwo Polskie opierało się na demokratycznych podstawach. Zasługą Piłsudskiego było również stworzenie Wojska Polskiego, będącego gwarantem niepodległości Polski. W 1920 r. J. Piłsudski pokonał Armię Czerwoną, zatrzymując jej pochód w głąb Europy.
Uczniowie dowiedzieli się także, że do dziś w Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie przechowywane są przedmioty, których używał Józef Piłsudski podczas wizyt u rodziny Przypkowskich. Na koniec zajęć odgadywali symbole narodowe z gry edukacyjnej - "Znaj Znak" otrzymanej z IPN.
Do końca obchodów 100. rocznicy Biblioteka Pedagogiczna planuje kolejne spotkania z młodzieżą.

Jadwiga Sosnowska