Filia w Jędrzejowie

"Czytanie rozwija umysł" - lekcja biblioteczna

Dnia 18.10.2018 r. w ramach programu "Czytanie rozwija umysł" naszą bibliotekę odwiedzili uczniowie kl. I wielobranżowej ze Środowiskowego Hufca Pracy w Jędrzejowie. Młodzież zapoznała się ze specyfiką pracy biblioteki naukowej, jej księgozbiorem oraz najciekawszymi egzemplarzami książek. Biblioteka dziś to nie tylko wypożyczalnia książek i czytelnia czasopism, to również pracownia multimedialna z dostępem do Internetu. Katalogi książek i wypożyczanie jest skomputeryzowane. Uczniowie dowiedzieli się również jakie są zasady korzystania z biblioteki pedagogicznej, jak można wyszukiwać i zamawiać książki on-line.

Maria Jaczyńska Markiewicz