Filia w Jędrzejowie

Nauczyciele bibliotekarze szkolą się i świętują

W ramach sieci współpracy i samokształcenia 9 maja 2019 roku w Bibliotece Pedagogicznej w Jędrzejowie odbyło się spotkanie nauczycieli bibliotekarzy z Powiatu Jędrzejowskiego.
Bibliotekarze obejrzeli pokaz multimedialny - "Kompetencje bez tajemnic", który powstał na podstawie książki Daniela Hunzikera  pod tytułem Kompetencje bez tajemnic. Rozwijanie kompetencji to nie czary” Daniel Hunziker w zrozumiały sposób wyjaśnia społeczne, psychorozwojowe i neurobiologiczne aspekty uczenia się zorientowanego na kompetencje. Przedstawia sprawdzony schemat zawierający 64 podstawowe kompetencje dla uczniów wszystkich lat obowiązkowego nauczania. Szkoła powinna zapewnić młodym podopiecznym oparte na zaufaniu relacje z ludźmi, którzy w nich wierzą, wspierającą społeczność oraz wyzwania odpowiadające ich dojrzałości i zainteresowaniom, dzięki którym uczą się samodzielnego myślenia, wymiany poglądów i współdziałania. Uczniowie powinni też mieć możliwość nabywania tych kompetencji, które przygotują ich do dorosłości i życia zawodowego.
Po gorącej dyskusji na zakończenie spotkania w związku z Dniem Bibliotekarza częstowałyśmy się tortem, który został ufundowany przez Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Kielcach.