Filia w Jędrzejowie

100 lat temu 20 maja 1919 roku urodził się Gustaw Herling-Grudziński

20 maja 2019 roku w Bibliotece Pedagogicznej w Jędrzejowie uczniowie ze szkoły  AWANS w Jędrzejowie obejrzeli pokaz multimedialny na temat życia i twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.  Młodzież poznała miejsca z regionu świętokrzyskiego związane z Herlingiem-Grudzińskim: Skrzelczyce, Suchedniów, Kielce.
Gustaw Herling-Grudziński jako pisarz narodził się pod wpływem doświadczeń łagrowych, które spisał  w książce Inny Świat, jednym z pierwszych i najdoskonalszych dzieł poświęconych temu problemowi, jakie powstały w literaturze światowej.
W Polsce dorobek literacki G. Herlinga-Grudzińskiego znany był tylko nielicznym, bo pisarz do 1989 r. znajdował się na cenzorskim „indeksie ksiąg zakazanych”. Jego twórczość pisarska została upowszechniona dopiero po 1989 roku.

Oprac. Jadwiga Sosnowska
Zdjęcia Maria Jaczyńska-Markiewicz