Filia w Jędrzejowie

Konferencja dyrektorów szkół

29 maja 2019 roku w Bibliotece Pedagogicznej w Jędrzejowie odbyła się konferencja, w której wzięło udział 38 dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Tematyką spotkania było:

  • Propagowanie czytelnictwa jako wyzwanie XXI wieku (Biblioteka Pedagogiczna)
  • Jak prowadzić obserwacje aby podnieść jakość pracy szkoły/placówki. Praktyczne aspekty oglądu i obserwacji w nadzorze pedagogicznym.
  • Bezpieczeństwo w szkole z uwzględnieniem organizacji krajoznawstwa i turystyki.
  • Ocena pracy i awans zawodowy nauczycieli w pytaniach i odpowiedziach.

Organizatorem konferencji było Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach.

Oprac. Jadwiga Sosnowska