Filia w Jędrzejowie

"POLSKI  SPLOT"  Europejskie Dni Dziedzictwa - spotkanie 2

Tegoroczne hasło Europejskich Dni Dziedzictwa to "Polski splot". Hasło to ma nawiązywać do wydarzeń z okresu budowania państwa polskiego po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku.
Biblioteka Pedagogiczna w Jędrzejowie postanowiła zorganizować wspólnie z biblioteką ZS nr 1 im. ks. S. Konarskiego w Jędrzejowie spotkanie z  jędrzejowianką i autorką bardzo ciekawej książki opisującej dzieje naszego regionu – "Społeczeństwo powiatu jędrzejowskiego w latach 1918-1939". Dr hab. prof. UJK Renata Piasecka-Strzelec jest nie tylko autorką kilku publikacji naukowych oraz ww. monografii ale także pracownikiem naukowym Instytutu Dziennikarstwa i Informacji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Uczniowie z ZS nr 1 dowiedzieli się jak wyglądała wówczas sytuacja ludności powiatu jędrzejowskiego na tle społeczności innych powiatów międzywojennego województwa kieleckiego. Obejrzeli pokaz multimedialny przedstawiający zdjęcia jędrzejowian z lat 1918-1939.  Dzięki tamtym ludziom rozpoczęto odbudowę Polski po 123 latach niewoli. Udało nam się bardzo wiele osiągnąć mimo wielu trudnych okoliczności w naszej historii.

Oprac. Jadwiga Sosnowska