Filia w Jędrzejowie

Konferencja "Jesienne spotkania z prawem oświatowym"

8 października 2019 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Jędrzejowie odbyła się konferencja  AGORA Dyrektora, zorganizowana przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli  oraz Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach dla kadry kierowniczej oświaty.

Program spotkania obejmował wystąpienia dotyczące:

1. "Klub Czytających Szkół, Przedszkoli, Rodzin…"- jako sposób na promocję czytelnictwa (Biblioteka Pedagogiczna).
2. Organizacja kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i przedszkolu w aspekcie formalno-prawnym oraz praktycznym.
3. Kierunki polityki oświatowej w planie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły.
4. Kalendarium prawa oświatowego - obowiązki dyrektora szkoły.
Podczas konferencji wystawiono nowości książkowe dostępne w fili Jędrzejów oraz rozdano zestawienia bibliograficzne dotyczące ww. tematów. 

Oprac. Jadwiga Sosnowska
Fot. Maria Jaczyńska-Markiewicz