Filia w Jędrzejowie

Spotkanie informacyjne ERASMUS+

Dnia 08.12.2014 r. odbyło się w Bibliotece Pedagogicznej w Jędrzejowie spotkanie informacyjne ERASMUS+ zorganizowane przez ŚCDN w Kielcach. Adresatami seminarium poprowadzonego przez p. Izabelę Krzak-Borkowską byli nauczyciele wszystkich przedmiotów na różnych poziomach nauczania zainteresowanych realizacją projektów międzynarodowych. Poruszana tematyka: KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE KA1 & KA2, EDUKACJA SZKOLNA KA1 & KA2, PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK, PRZEPŁYW FINANSÓW W PROJEKTACH REALIZOWANYCH W RAMACH ERASMUS+. ERASMUS+ zastępuje siedem wcześniejszych programów i wprowadza wiele uproszczeń, aby dostęp do funduszy edukacyjnych był łatwiejszy. Jest to unijny program w dziedzinie kształcenia, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Program wesprze 125 tys. instytucji i organizacji we współpracy na rzecz wprowadzania zmian oraz unowocześniania metod nauczania i pracy z młodzieżą. Zapewni 14,7 mld euro w ciągu najbliższych siedmiu lat. Program ERASMUS+ będzie wspierał m.in. : szkolenia za granicą, naukę języków obcych, wymianę, współpracę i budowanie potencjału szkolnictwa wyższego oraz sektora młodzieżowego na całym świecie. Na szkoleniu w Jędrzejowie byli nauczyciele ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sędziszowie, SP w Rakowie, SP w Łysakowie, SP w Piotrkowicach, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie oraz bibliotekarze z Filii. Najważniejszym celem szkolenia było zapoznanie nauczycieli z możliwościami realizacji projektów międzynarodowych w ramach programu ERASMUS+.

Bożena Piątek