Filia w Jędrzejowie

Program obchodów XII edycji  Ogólnopolskiego Święta Wolnych Książek w Jędrzejowie 18.06.2015

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, filia w Jędrzejowie organizuje w dniu 18 czerwca 2015 r.,  wspólnie ze Szpitalem Specjalistycznym im. W. Biegańskiego w Jędrzejowie, Dziennym Domem Pomocy Społecznej i Środowiskowym Domem Samopomocy przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Jędrzejowie oraz Szkołą Podstawową nr 2 w Jędrzejowie, obchody Święta Wolnych Książek.

1. Uroczyste otwarcie półki boockrossingowej w Hospicjum, w Szpitalu Specjalistycznym im. W. Biegańskiego w Jędrzejowie

  • Powitanie
  • Wyjaśnienie idei boockrossingu
  • Przecięcie wstęgi na półce
  • Przekazanie pacjentom szpitala 180 książek o różnorodnej tematyce

W otwarciu półki wzięli udział dyrektor Waldemar Michalczak, kierownik Hospicjum dr Mariusz Zieliński, lekarz Izabela Zmarzły-Prokop, pielęgniarka koordynująca Hospicjum Monika Sosnowska, psycholog Małgorzata Czapla i pielęgniarki Agnieszka Ryńska-Wiatr, Aneta Kowalczyk.

Bibliotekarze z PBW Kielce Filia w Jędrzejowie: Bożena Piątek, Jadwiga Sosnowska i Maria Jaczyńska-Markiewicz (koordynująca boockrossing w Bibliotece Pedagogicznej)

2. Spotkanie autorskie domowników Dziennego Domu Pomocy Społecznej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Jędrzejowie z dziennikarką i pisarką z Jędrzejowa p. Beatą Znojek

  • Czytanie wybranych fragmentów  książek  przez autorkę
  • Rozmowy o książkach połączone z zachęcaniem do czytania, dzielenia i wymieniania się nimi
  • Obdarowanie domowników DDPS i ŚDS książkami

3. Spotkanie bibliotekarki z PBW Kielce, filia w Jędrzejowie w Szkole Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie pod hasłem „BOOKCROSSING – radość czytania”

  • Czytanie bajek uczniom w klasach "0" - Dziewczynka z obrazka Marii Molickiej oraz Bogini złości Antoniny Zachary-Wnękowej
  • Pogadanka nt. wartości płynących z czytania książek oraz zachęcanie do przynoszenia własnych bajek i wymiany z innymi dziećmi

4. Otwarcie wystawy prac plastycznych uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Jędrzejowie - "Bohaterowie przeczytanych bajek J.Ch. Andersena" w Bibliotece Pedagogicznej w Jędrzejowie, ul. 11 Listopada 37

Biblioteka Pedagogiczna w Jędrzejowie włączyła się do  międzynarodowego ruchu czytelniczego BOOKCROSSING. Wspólnie uwalniamy książki. Do czerwca 2015 r. udało nam się dać drugie życie aż 450 książkom.
W całej akcji przyświeca nam hasło, że dzielenie się książką z innymi jest lepsze od jej posiadania.

Maria Jaczyńska-Markiewicz i Bożena Piątek