Filia w Jędrzejowie

Europejskie Dni Dziedzictwa 2015

"Utracone dziedzictwo" to hasło tegorocznych Europejskich Dni Dziedzictwa. Biblioteka Pedagogiczna w Jędrzejowie zorganizowała  dwie imprezy (10.09.2015 r. i 18.09.2015 r.) skierowane do młodzieży uczącej się i wszystkich zainteresowanych kulturą regionu. Archeolog z Muzeum Regionalnego w Pińczowie p. Dariusz Greń przedstawił uczniom SP Nr 3 i Gimnazjum Nr 1 "Archeologię Ponidzia
i sposoby ratowania wykopalisk". Z zaprezentowanego  pokazu multimedialnego słuchacze uzyskali informacje o cmentarzysku w Korytnicy i Krzyżanowicach Dolnych oraz sposobach chowania zmarłych w pradziejach Ponidzia. Przy okazji prezentacji każdy z uczestników mógł obejrzeć eksponaty wydobyte z tych dwóch stanowisk archeologicznych. Poruszono również temat współczesnych zagrożeń dla stanowisk archeologicznych Ponidzia. Biblioteka otrzymała  w darze od p.D. Grenia książkę A. Matoge Archeolodzy na probostwie. Ksiądz Stanisław Skurczyński oraz wierną rekonstrukcję urny twarzowej z epoki żelaza, wykonaną osobiście przez archeologa. Urnę można obejrzeć w bibliotece. Drugie spotkanie w ramach EDD zostało zorganizowane wspólnie z Klasztorem Cystersów w Jędrzejowie, a temat przewodni konferencji naukowej brzmiał  "Kulturotwórczy zakon cysterski w Jędrzejowie". Słuchaczami wykładów była młodzież z Gimnazjum Nr 1, ZSP Nr 1, ZDZ oraz domownicy ze Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej. "Historię klasztoru i jego znaczenie w dziejach" omówił  cysters dr Jan Strumiłowski oprowadzając zebranych po klasztorze i podziemiach klasztornych. Wśród zaproszonych gości byli: starosta jędrzejowski - p. Edmund Kaczmarek, dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej - p. Urszula Salwa, wicedyrektor PBW - p. Grzegorz Cuper, kierownik Wydziału Wspomagania Edukacji i Promocji - p. Edyta Grabowska oraz prelegenci: prof. Czesław Deptuła z KUL, dr Artur Lis - autor wielu książek o Wincentym Kadłubku i mgr Jolanta Jakubczyk z ZSP Nr 1. Tematyką wykładów były "Zasługi bł. Wincentego Kadłubka w rejestrowaniu utraconych kart z historii Polski". Swoje prace przedstawiające klasztor oraz inne zabytki zaprezentował też i omówił jędrzejowski artysta-malarz p. Zbigniew Kasprzak.

Bożena Piątek