Filia w Jędrzejowie

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - spotkanie

28 października 2015 roku  odbyło się w naszej bibliotece spotkanie z bibliotekarzami szkolnymi, którego głównym celem było wypełnianie wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek. Wnioski składane będą w ramach wieloletniego "NARODOWEGO  PROGRAMU  ROZWOJU  CZYTELNICTWA na lata 2016-2020" - Priorytet 3.Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji programu ukazało się 22 października 2015 r. Do priorytetu 3 NPRCz mogą aplikować m.in. publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne oraz ku naszemu zadowoleniu publiczne i niepubliczne biblioteki pedagogiczne. Kierowniczka biblioteki Bożena Piątek omówiła najważniejsze punkty Priorytetu 3, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. , "Miniporadnik dla nauczycieli bibliotekarzy i dyrektorów szkół" oraz "Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego". Na spotkanie przybyło 21 nauczycieli bibliotekarzy z powiatu jędrzejowskiego. Wszyscy zebrani otrzymali materiały szkoleniowe przydatne w wypełnianiu wniosków oraz zestawienia bibliograficzne opracowane przez bibliotekarzy z naszej Filii, a mianowicie: Autyzm i Zespół Aspergera oraz Czas wolny. Oto tematyka kolejnych spotkań bibliotecznych zaproponowana przez uczestników szkolenia: Sieć i współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych - rejestracja; Darmowe podręczniki - jak wpisywać do księgi inwentarzowej?; E-podręczniki; Otwarte Zasoby edukacyjne; Legalna Kultura. Wspieranie bibliotek szkolnych to również opracowywanie zestawień bibliograficznych na zapotrzebowanie nauczycieli. Do końca roku obiecaliśmy opracować 2 zestawienia: Zespół Downa oraz Czytelnictwo dzieci i młodzieży.

Bożena Piątek