Filia w Jędrzejowie

XXIV Tydzień Kultury Języka

"Szkoła otwarta na kulturę i czytelnictwo" to hasło tegorocznego XXIV Tygodnia Kultury Języka.W okresie 07-12 marca 2016 r. Biblioteka Pedagogiczna w Jędrzejowie zorganizowała kilka imprez bibliotecznych zgodnie z wcześniej opracowanym programem. Poza wystawką udostępnioną do obejrzenia w okresie TKJ przeprowadzono 4 lekcje biblioteczne dla dzieci z różnych grup wiekowych. Pani Jadwiga Sosnowska przeprowadziła w Szkole Podstawowej Nr 2 lekcję dla 6-latków "Audiobook - nowa forma książki dla dzieci" oraz w naszej bibliotece dwie lekcje "Krótka historia papieru, czyli jak powstaje papier czerpany i po co nam makulatura" dla uczniów dwóch klas szóstych. Dzieci poznały historię papieru oraz miały możliwość obejrzeć i dotknąć różne rodzaje papieru czerpanego,  które pani J. Sosnowska otrzymała z Muzeum Papiernictwa  w Dusznikach Zdroju. Dużym zainteresowaniem cieszyły się puzzle przedstawiające budynek Muzeum, które dzieci układały po zajęciach warsztatowych, gdzie same czerpały papier. Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju posiada największy w Polsce księgozbiór dot. historii papiernictwa. Kolejną lekcję "Terapia książką w pracy
z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu lekkim" przeprowadziła P. Maria Jaczyńska-Markiewicz dla klasy 1 i 2  przysposabiającej do pracy ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jędrzejowie. Prace wykonane przez niepełnosprawne dzieci zamieszczono na wystawce bibliotecznej. Ostatnią imprezą zorganizowaną w ramach TKJ było spotkanie
z bibliotekarzami szkolnymi z powiatu jędrzejowskiego. Na spotkaniu omawiany był "Wpływ czytelnictwa na rozwój dzieci i młodzieży" zakończony dyskusją nt. wspólnych działań promujących
i wspomagających czytelnictwo. Wszystkim zebranym rozdano również materiały pomocne przy pisaniu projektów edukacyjnych oprac. przez p. Jadwigę Sosnowską. Kilku bibliotekarzy zarejestrowało się do sieci współpracy i samokształcenia bibliotekarzy szkolnych. Tematem majowego spotkania w ramach sieci współpracy będzie Legalna Kultura i Otwarte Zasoby Edukacyjne.

Oprac. Bożena Piątek