Filia w Jędrzejowie

Wyszukiwanie informacji w katalogu on-line - lekcje biblioteczne

"Wyszukiwanie informacji w katalogu on-line" to temat 2 lekcji przeprowadzonych 22 kwietnia 2016 r. na zapotrzebowanie nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu. Celem lekcji było zapoznanie uczniów z zasadami działania katalogu komputerowego na przykładzie naszej biblioteki oraz nabycie umiejętności wyszukiwania potrzebnych materiałów. Część teoretyczna lekcji zawierała wiadomości o Bibliotece Pedagogicznej w Jędrzejowie, jej pracownikach, zasadach korzystania ze zbiorów, rodzaje zbiorów oraz przedstawienie zamkniętego już katalogu kartkowego.
W dalszej części omówiono poszczególne elementy katalogu komputerowego oraz typy dokumentów, jakie można znaleźć w komputerowej bazie biblioteki. Uczniowie poznali rodzaje indeksów, wg których mogą poszukiwać interesujące ich materiały, a także zalety i wady katalogu on-line. Licealiści wykorzystali zdobytą wiedzę wyszukując wiadomości zgodnie z poleceniami bibliotekarza. 

Bożena Piątek
Jadwiga Sosnowska