Filia w Jędrzejowie

Otwarte Zasoby Edukacyjne w pracy biblioteki szkolnej

"Otwarte Zasoby Edukacyjne w pracy biblioteki szkolnej" były tematem spotkania (13.05.2016) z bibliotekarzami w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych. Na szkoleniu wykorzystano pokaz multimedialny opracowany przez p. Barbarę Skarżyńską ze Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Wyjaśniono pojęcie  Otwartych Zasobów Edukacyjnych, wolnych licencji, domeny publicznej oraz zmiany w prawie autorskim. Zajęcia przy komputerach utrwaliły zebranym uzyskane wiadomości nt. licencji i ich symboli. Kierownik Filii Bożena Piątek podała bibliotekarzom wykaz literatury przydatny w wyjaśnieniu wątpliwości dot. w/w tematu (K. Grodecka, K. Śliwowski: Przewodnik po Otwartych Zasobach Edukacyjnych; K. Grabowska: Otwarte Zasoby Edukacyjne w kontekście pracy biblioteki szkolnej) oraz rozdała materiały szkoleniowe pomocne podczas wyszukiwania zasobów w Internecie. Dyskutowano też  nt. wspólnych działań promujących i wspomagających czytelnictwo w roku 2016/2017. Przypomniano również o konkursach: PSIE TROSKI i MOJE ILUSTRACJE DO UTWORÓW SIENKIEWICZA. Obecni byli nauczyciele
z 8 szkół.

Bożena Piątek