Filia w Jędrzejowie

Noc Bibliotek 04.06.2016 - sprawozdanie

Noc Bibliotek to ogólnopolska wieczorno-nocna akcja promująca czytelnictwo i biblioteki jako najbardziej dostępne instytucje kultury.
Dla bibliotek to także okazja do atrakcyjnego i niekonwencjonalnego pokazania swoich zbiorów, do wymyślenia działań artystycznych, edukacyjnych, a nawet rozrywkowych, których punktem wyjścia jest książka i które zachęcają do czytania wszystkich - od przedszkolaka do emeryta. Są to najważniejsze cele przyświecające akcji Nocy Bibliotek.
Tegoroczne hasło akcji to Wolno czytać! Wolno, bo czytanie powinno być naszym wyborem. Nas, wolnych ludzi, którzy czytają, co chcą, co lubią, co im się podoba, co ich porusza, co im się przyda, co ich wzbogaca. Wolno, bo dobra literatura uświadamia nam naszą wolność jako ludzi i nasze prawo wyboru sposobu życia, wartości i obecności w życiu publicznym. Wolno także dosłownie - uważnie, smakując słowa i zdania, namyślając się nad sensem tego, co czytamy, bez pośpiechu, w którym normalnie konsumujemy teksty i dni naszego życia. Warto zachęcać do czytania od najmłodszych lat. Biblioteka Pedagogiczna w Jędrzejowie zorganizowała w ramach Nocy Bibliotek i Roku Henryka Sienkiewicza konkurs plastyczny skierowany do uczniów szkół podstawowych MOJE ILUSTRACJE DO UTWORÓW HENRYKA SIENKIEWICZA W konkursie udział wzięło 7 szkół z Jędrzejowa i powiatu jędrzejowskiego. Jury w składzie: Zbigniew Kasprzak, Maria Markiewicz
i Jadwiga Sosnowska oceniało prace 33 uczniów. Prace wykonane różnorodną techniką były mniej lub bardziej pracochłonne. Pierwsze miejsce zajęła Karolina Bacharz - Szkoła Podstawowa nr 4
w Jędrzejowie; drugie miejsce - Magdalena Zimierska - Szkoła Podstawowa w Podchojnach; egzekwo trzecie miejsce: Julia Marcinkowska - Szkoła Podstawowa nr 3 w Jędrzejowie
i Dagmara Sęk - Szkoła Podstawowa w Rakowie oraz wyróżnienia: Aleksandra Wróbel - Szkoła Podstawowa w Pawłowicach i Milena Blicharska - Szkoła Podstawowa w Rakowie. 

W Noc Bibliotek dnia 4 czerwca do Biblioteki Pedagogicznej w Jędrzejowie zawitało 14 dzieci w wieku 3-8 lat, aby uczestniczyć w akcji WOLNO CZYTAĆ. W programie imprezy były zabawy ruchowe i zajęcia plastyczne w oparciu o wiersze Juliana Tuwima i Ewy Szelburg-Zarembiny, sesja zdjęciowa oraz projekcja filmu „Magiczne drzewo” Andrzeja Maleszki, udostępnionego przez głównych organizatorów Nocy Bibliotek - Centrum Edukacji Obywatelskiej.
Laureaci konkursu plastycznego oraz dzieci uczestniczące w zajęciach w Noc Bibliotek otrzymały książki ofiarowane przez Lokalną Grupę Działania "Ziemia Jędrzejowska - Gryf" i Starostwo Powiatowe w Jędrzejowie, natomiast od artysty-malarza Zbigniewa Kasprzaka grafiki nawiązujące do twórczości Henryka Sienkiewicza. Poczęstunek dla wszystkich zafundowała jędrzejowska Cukiernia Małgorzaty i Dominika Galery.

Oprac. Bożena Piątek