Filia w Jędrzejowie

Legalna Kultura - Kultura Na Widoku

"LEGALNA KULTURA, KULTURA NA WIDOKU"  to tematyka kolejnego spotkania (07.10.2016)  z bibliotekarzami szkolnymi w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych. Informacje o spotkaniu zamieszczono na Facebooku. Obecnych było 13 nauczycieli z wszystkich typów szkół powiatu jędrzejowskiego. W programie spotkania był pokaz multimedialny nt. legalnej kultury, dyskusja nt. wspólnych działań promujących i wspomagających czytelnictwo w roku szkolnym 2016/2017, wymiana informacji o planowanym zakupie książek z NPRCz i propozycja tematyki kolejnych spotkań w ramach sieci. Bibliotekarze otrzymali plakaty promujące legalną kulturę, materiały pomocnicze dla nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych ("Legalne źródła kultury w szkole" ) do prowadzenia lekcji i zajęć pozalekcyjnych oraz opracowany przez Jadwigę Sosnowską wykaz najnowszej literatury wraz z recenzjami "Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi". Tematyką kolejnego spotkania będzie pisanie sprawozdań z realizacji projektu NPRCz oraz "JAK DOSTOSOWAĆ PRACĘ BIBLIOTEKI DO POTRZEB UCZNIÓW Z PROBLEMAMI EDUKACYJNYMI".

Oprac.Bożena Piątek