Filia w Jędrzejowie

Wizyta bibliotekarzy na Radzie Pedagogicznej w szkole dla młodzieży i dorosłych Awans w Jędrzejowie - 18.10.2016 r.

W ramach wspierania szkół bibliotekarze spotkali się z Radą Pedagogiczną szkoły dla młodzieży i dorosłych Awans w Jędrzejowie. J. Sosnowska odczytała swój referat "Wpływ czytelnictwa na rozwój dzieci i młodzieży" oraz przekazała go nauczycielom do wykorzystania na spotkaniach z rodzicami uczniów. Bibliotekarze J. Sosnowska oraz M. Jaczyńska-Markiewicz rozdali również  zestaw recenzji wybranych książek dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Jędrzejowie  na temat - dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz broszurę - "Legalne źródła kultury w szkole". Grono Pedagogiczne wyraziło chęć dalszej współpracy z biblioteką.

Oprac. J. Sosnowska