Filia w Jędrzejowie

Wspomaganie szkół i nauczycieli w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Na zapotrzebowanie nauczycieli opracowano broszurę Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - recenzje 15 wybranych książek dostępnych w naszej bibliotece. Broszurę rozdano bibliotekarzom obecnym na spotkaniu (07.10.2016) w ramach sieci współpracy i na Radzie Pedagogicznej w szkole dla młodzieży i dorosłych Awans w Jędrzejowie (18.10.2016) oraz przesłano do szkół pocztą elektroniczną. Omówiona literatura może być przydatna dla wychowawców i rodziców w pracy z tzw. „trudnymi dziećmi”. Zachęcamy wszystkich do korzystania z naszych zbiorów.

UWAGA!
Broszurka dostępna on-line w zakładce ZESTAWIENIA FILII oraz w BIBLIOTECZKA CYFROWA PBW KIELCE.

Oprac. Bożena Piątek