Filia w Jędrzejowie

Upowszechnianie czytelnictwa 2017

W ramach popularyzacji czytelnictwa Biblioteka Pedagogiczna w Jędrzejowie organizuje spotkania z młodzieżą przybliżając im wiadomości z zakresu organizacji i pracy biblioteki, a także przedstawia najwspanialsze osiągnięcia literackie. Spotkania te mają na celu zachęcanie młodzieży do częstego korzystania z literatury, gdzie słowo pisane rozwija wyobraźnię i pozwala na własne interpretacje przeczytanej treści. W spotkaniu styczniowym udział wzięli uczniowie z Gimnazjum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej AWANS. Na nasze zaproszenie przybył też znany jędrzejowski artysta malarz - Zbigniew Kasprzak, który omówił historię słowa pisanego i związku piśmiennictwa ze sztuką wizualną. Grafiki i  kompozycje plastyczne są nieodłącznie powiązane z literaturą, podpowiadającą artyście przedstawienie bohaterów i miejsc akcji. Artysta zaprezentował zilustrowane przez siebie  książki buskiego poety Andrzeja Smulczyńskiego opiewające uroki Ponidzia i całej złożoności kultury wizualnej. Spotkanie odbyło się w cieniu wystawy naszego gościa „Jędrzejów i Ponidzie widziane oczami jędrzejowskiego artysty Zbigniewa Kasprzaka”, którą można obejrzeć w bibliotece. Zainteresowana młodzież została nagrodzona przez artystę rysunkami-tatuażami z autografem.

Bożena Piątek