Filia w Jędrzejowie

Wystawki całoroczne 2017

Sejm ustanowił Rok 2017 Rokiem  Josepha Conrada–Korzeniowskiego, Józefa Piłsudskiego, Tadeusza Kościuszki, Adama Chmielowskiego oraz rzeki Wisły. W związku z powyższym w naszej bibliotece przygotowano całoroczne wystawki w celu bliższego poznania zasłużonych Polaków.
Ustanowienie roku 2017 Rokiem Josepha Conrada-Korzeniowskiego to forma  uczczenia 160-lecia urodzin pisarza, autora takich powieści, jak m.in. Jądro ciemności, Lord Jim, Smuga cienia czy Tajny agent.
"Był on pisarzem uniwersalnym, podejmował tematy ważne dla Starego Kontynentu. Już ponad 100 lat temu nakreślił wizję Europy bez granic, stanowiącą podstawę trwałego pokoju między europejskimi narodami. Wpływ twórczości Josepha Conrada na współczesną literaturę ma wymiar ponadczasowy, a jego dzieła (...) na zawsze weszły do kanonu lektur. Powstały pod wpływem literatury polskich romantyków dorobek pisarski Josepha Conrada zawiera uniwersalne wartości etyczne" - podkreśla uchwała. 
Uczczenie marszałka Józefa Piłsudskiego ma związek z przypadającą w 2017 r. 150. rocznicą urodzin - jak zaznaczono w uchwale - "niezłomnego bojownika o wolność i niezawisłość Polaków".
"W okresie okupacji niemieckiej i kilkudziesięciu lat władzy sowieckiej nad Polską marszałek Józef Piłsudski stał się symbolem nieugiętej walki o niepodległość oraz przykładem dla kolejnych pokoleń polskich patriotów" - napisano w uchwale.
W 2017 r. ma także miejsce 200. rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki - Najwyższego Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej ogólnonarodowego powstania, zwanego insurekcją kościuszkowską, polskiego
i amerykańskiego generała, "niezłomnego bojownika w walkach o niepodległość".

W roku 2017 przypada także 130 rocznica przywdziania habitu przez Adama Chmielowskiego, św. brata Alberta. "Jego wielki talent oraz poświęcenie dla drugiego człowieka przyczyniły się do utrwalenia wśród Polaków najważniejszych postaw społecznych oraz dały im nadzieję na niepodległość i sprawiedliwość społeczną na kolejne dziesięciolecia" - podkreślono w uchwale.
Rok Rzeki Wisły ma uczcić 550. rocznicę pierwszego wolnego flisu na Wiśle. Jak zapisano w uchwale "Sejm RP oddaje hołd pokoleniom rodaków, którzy dzięki Wiśle i w oparciu o nią budowali tożsamość i potęgę państwa polskiego".

Źródło: http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1634854,Sejm-ustanowil-rok-2017-rokiem-min-Pilsudskiego-Conrada-i-Kosciuszki (dostęp: 30.01.2017)

Bożena Piątek