Filia w Jędrzejowie

Integracja sztuk: literatury i malarstwa

"Integracja sztuk: literatury i malarstwa"  to temat spotkania jędrzejowskiego artysty - malarza Zbigniewa Kasprzaka z młodzieżą, jakie odbyło się 17.02.2017 r. W Bibliotece Pedagogicznej w Jędrzejowie. Audytorium  tworzyli uczniowie kl. I E  i I EL  z Zespołu Szkół Ponagimnazjalnych nr 1 im. S. Konarskiego w Jędrzejowie z opiekunką  Ewą Staniak-Kurkowską. Motywem przewodnim była sentencja greckiego poety Symonidesa "Malarstwo jest milczącą poezją, a poezja jest milczącym malarstwem". Artysta omówił związki literatury ze sztuką na przełomie wieków i  współcześnie, a także wpływ polskich dzieł literackich na jego malarstwo. Każda sztuka oddziałuje  na ich odbiorców i nie jest ważna forma owej sztuki. Zbigniew Kasprzak jest ilustratorem wierszy  buskiego poety Andrzeja Smulczyńskiego (ilustrował  m.in. Tomik  To i owo” oraz Ziemia jędrzejowska - moja mała ojczyzna w legendach (obie dostępne w bibliotece). Celem spotkania było zachęcenie młodzieży do czytania prozy lub poezji poprzez  zainteresowanie malarstwem jędrzejowskiego artysty. Zbigniew Kasprzak  to wzór patrioty małej ojczyzny, jaką jest świętokrzyskie, gdyż najczęstszą tematyką jego prac jest Ponidzie i Jędrzejów. Uczniowie z zainteresowaniem obejrzeli w bibliotece wystawę prac, których autorem jest Zbigniew Kasprzak. Było to kolejne spotkanie z cyklu Upowszechniania czytelnictwa.

Bożena Piątek