Filia w Jędrzejowie

Tydzień Kultury Języka 2017 - lekcja biblioteczna

Hasło tegorocznego Tygodnia Kultury Języka brzmi: "Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży", a motto: "Kto czyta, błądzi mądrze i z refleksją".
W ramach TKJ organizowane są w Bibliotece Pedagogicznej w Jędrzejowie różnego rodzaju wydarzenia, na które zapraszani są uczniowie z jędrzejowskich szkół. Pierwsze spotkanie (10.03.2017) było formą lekcji bibliotecznej z udziałem zaproszonego gościa Jolanty Jakubczyk i uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Jędrzejowie. Celem lekcji "Czytajmy Kadłubka" - Wincenty Kadłubek patronem naszego miasta było przybliżenie postaci mistrza - XII wiecznego kronikarza, jego kultu i twórczości. Cytowano fragmenty Kroniki polskiej  (księga I), gdzie autor zawarł Legendę o Kraku i smoku wawelskim i porównywano ją ze współczesną wersją tejże legendy. Na zakończenie spotkania uczniowie obejrzeli w/w legendę w postaci bajki animowanej wyprodukowanej przez TV Studio Filmów Animowanych. Planowane są kolejne spotkania z cyklu Poznajemy legendy polskie oraz lekcje biblioteczne w ramach Tygodnia Kultury Języka w celu upowszechniania czytelnictwa dzieci i młodzieży. 

Bożena Piątek