Filia w Jędrzejowie

„CZYTANIE ŁĄCZY POKOLENIA” to hasło tegorocznego Tygodnia Bibliotek, które zachęciło nas do „sprowadzenia” w mury biblioteki najmłodszych czytelników, czyli przedszkolaków. Sześciolatki z Przedszkola Nr 3 w Jędrzejowie zostali zaproszeni wraz z opiekunem do naszej biblioteki na czytanie bajek. Spotkanie rozpoczęło się od zwiedzania magazynów bibliotecznych. Dzieci były zaskoczone ilością egzemplarzy. Następnie wysłuchały czytanych przez aktora Macieja Stuhra bajek „Brzydkie kaczątko” i „Kot w butach” z interaktywnej książki. Do odsłuchania tekstu konieczne było Magiczne Pióro, które zachwyciło dzieci i chętnie szukały dźwięków ukrytych na każdej stronie. Seria „Magiczna Kolekcja Bajek” obejmuje 24 tytuły znanych tytułów z literatury polskiej i obcej. Za naszym pośrednictwem dzieci otrzymały od sponsora LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA – GRYF” bajeczkę jędrzejowskiej autorki - Geny Rosołowskiej „APEL DZIECI NIECH W ŚWIAT LECI” oraz odblaskowe misie i słodycze.

  


KONKURS „POWIAT JĘDRZEJOWSKI W UNII EUROPEJSKIEJ OGŁOSZONY PRZEZ BIBLIOTEKEĘ PEDAGOGICZNĄ W JĘDRZEJOWIE został rozstrzygnięty.
W KONKURSIE WZIĘLI UDZIAŁ UCZNIOWIE ZE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH w Jędrzejowie .
PRACE PISEMNE OCENIANO W KATEGORII : ESEJ, SPRAWOZDANIE, REPORTAŻ LUB WIERSZ. . ŁĄCZNA ILOŚĆ PRAC – 86. SKŁAD KOMISJI : NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO – AGATA JACZYŃSKA, BIBLIOTEKARZE : JADWIGA SOSNOWSKA I MARIA MARKIEWICZ. NAUCZYCIELE KOORDYNATORZY – ANNA KREMPIŃSKA I EWELINA ŻYCHLIŃSKA. ORGANIZATOR KONKURSU – PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W KIELCACH FILIA W JĘDRZEJOWIE – KIEROWNIK Bożena Piątek.

LAUREACI KONKURSU:
KATEGORIA WIERSZ :
I MIEJSCE – PATRYCJA GRAD – ZSP NR 1
II MIEJSCE – MICHAŁ PATYNA – ZSP NR 2
III MIEJSCE – KAROLINA ZYGAN – ZSP NR 1

WYRÓŻNIENIA :
ALEKSANDRA SOŁTYS – ZSP NR 2
DOMINIKA SĘK – ZSP NR 1

FUNDATORZY NAGRÓD :
1.NAGRODA GŁÓWNA (ODTWARZACZ MP 3) –UFUNDOWANA PRZEZ – POSŁA NA SEJM RP – MIROSŁAWA PAWLAKA
2. POZOSTAŁE NAGRODY UFUNDOWAŁA - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZIEMIA JĘDRZEJOWSKA – GRYF” 

    


„175 rocznica urodzin Adolfa Dygasińskiego” to okazja do przeprowadzenia lekcji bibliotecznej, jaka odbyła się w naszej bibliotece 20 marca 2014 r. Uczestnikami była młodzież z Gimnazjum Nr 1 w Jędrzejowie. Uczniowie obejrzeli wystawę , pokaz multimedialny Adolf Dygasiński – prozaik, publicysta, pedagog i wysłuchali opowiadanie „Rycerskość chłopska” , w którym autor wspominał Jędrzejów. Poznali też głównego bohatera jednego z najbardziej znanych utworów A. Dygasińskiego , jakim jest „Beldonek”, napisany w całości językiem ludowym. Opisywał w nim obraz oparty całkowicie na obserwacji życia warstw najniższych : chłopów, dziadów proszalnych, plebsu miejskiego. Występuje tam wieś sprzed przeszło 100 lat, a więc przeduwałaszczeniowa. Wszystkie materiały przygotowała p. Maria Jaczyńska-Markiewicz.
Bożena Piątek

  


Dnia 20 lutego 2014 roku odbyło się w Bibliotece Pedagogicznej w Jędrzejowie szkolenie bibliotekarzy nt. „Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych”. W szkoleniu wzięło udział 15 bibliotekarzy ze szkół z Jędrzejowa i powiatu jędrzejowskiego. Prowadząca Bożena Piątek omówiła szczegóły dot. organizacji sieci i sposób rejestracji. Dwie osoby zarejestrowały się na spotkaniu, a pozostałe zadeklarowały, że zapiszą się w najbliższym czasie. Wszyscy bibliotekarze wyrazili chęć uczestniczenia w kolejnych szkoleniach organizowanych w Kielcach lub w Filii. Uczestnicy poznali również „Serwis informacyjny dla bibliotekarzy”. Na zakończenie spotkania nauczyciele otrzymali gratisy książkowe, informacje o III Wojewódzkim Konkursie Historyczno-literackim „Zwykli ludzie – niezwykłe działania” organizowanym m. in. przez PBW oraz zaproponowali tematykę przyszłych szkoleń : Prezentacje multimedialne ; Praca na platformie e-learningowe ; Praca w programie MOL i MAK ; Program Power Point i Excel.

  


W Bibliotece Pedagogicznej w Jędrzejowie została utworzona półka bookcrossingowa. Bookcrossing to popularna obecnie idea nieodpłatnego przekazywania książek poprzez pozostawianie ich w miejscach publicznych, jak również w miejscach celowo utworzonych tzw. półkach bookcrossingowych (stoliki, regały, gabloty) po to, by znalazca mógł je przeczytać i przekazać dalej. Bookcrossing to niekonwencjonalna forma popularyzowania książki i czytelnictwa, ruchoma, wirtualna biblioteka - bez własnej siedziby, regałów, kart bibliotecznych. Bookcrosserzy, czyli ludzie uprawiający bookcrossing, tłumaczą swoją ideę tym, że książki nie lubią być więzione w domu na półkach, wolą krążyć z rąk do rąk i być czytane. Idea krążącej książki narodziła się w Stanach Zjednoczonych w 2001 roku, jej inicjatorem był programista komputerowy, Ron Hornbaker. Swój pomysł nazwał bookcrossingiem (po polsku wymiana książek, książko-krążenie, książka w podróży). Idea bookcrossingu w Polsce pojawiła się w październiku 2003 roku. Od roku 2004 bookcrosserzy w Polsce obchodzą Ogólnopolskie Święto Wolnych Książek, organizując marsze i happeningi. Pierwsze Święto Wolnych Książek odbyło się 6 kwietnia 2004 roku, w dniu urodzin jednego z inicjatorów bookcrossingu w Polsce. W późniejszych latach data ta została zmieniona na dzień 20 czerwca pod wpływem sugestii nauczycieli. Funkcję ogólnopolskiego koordynatora bookcrossingu pełni od 2003 r. Jolanta Niwińska, nauczyciel bibliotekarz. W naszej bibliotece półkę bookcrossingową założyła Maria Jaczyńska-Markiewicz. Zapraszamy wszystkich, którzy lubią czytać, aby skorzystali z możliwości bezpłatnego wypożyczania książek i jednocześnie przynieśli swoją, którą już przeczytali. Przypominamy też, że ROK 2014 JEST ROKIEM CZYTELNICTWA.
Bożena Piątek

 


ROK 2014 ROKIEM CZYTELNICTWA - rozpoczęty
Dnia 9 stycznia odbyła się w Bibliotece Pedagogicznej w Jędrzejowie lekcja biblioteczna z udziałem uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Szkoła w Węgleńcu. Dzieci przyjechały z opiekunami p. Jolantą Wcisło i Izabelą Blicharską. W programie spotkania było zwiedzanie biblioteki, głośne czytanie fragmentów A. A. Milne „Chatka Puchatka” oraz rysowanie głównych bohaterów: Kubusia, tygrysa i Kłapouchego. Dzieci otrzymały w prezencie zestawy kredek którymi rysowały, dmuchanego tygryska oraz paczki ze słodyczami. Nasza biblioteka została obdarowana pracami dzieci wykonanymi wcześniej. Jedna z prac o tematyce świątecznej z plasteliny, druga przedstawiająca róże w technice decoupage.

  
 


ZBIÓRKA KSIĄŻEK DLA POLONII NA UKRAINIE I BIAŁORUSI ZAKOŃCZONA
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Filia w Jędrzejowie włączyła się do zbiórki książek dla Polonii na Ukrainie i Białorusi. Organizatorami i patronami akcji byli m. in. Stowarzyszenie Integracja Europa - Wschód, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego i Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Akcja zakończyła się ogromnym sukcesem, gdyż w ciągu dwóch miesięcy (wrzesień-październik) w Bibliotece Pedagogicznej w Jędrzejowie zebrano 2400 egzemplarzy. W większości były to książki nowe i wartościowe, przekazane w celu propagowania literatury polskiej i nauki języka ojczystego. Darczyńcami były osoby prywatne oraz szkoły i placówki oświatowe. Najwięcej książek otrzymano ze szkół jędrzejowskich: Gimnazjum Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 3, I LO im. Mikołaja Reja, Gimnazjum Nr 2, Szkoły Podstawowej nr 2 oraz ze szkół z powiatu jędrzejowskiego: Zespołu Placówek Oświatowych w Nagłowicach, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Zespołu Szkół w Wodzisławiu, Ośrodka Szkolno-Wychowawczego-Gimnazjum nr 3 Samorząd Szkolny, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - Szkoła w Węgleńcu oraz Szkoły Podstawowej w Łysakowie-Samorząd Szkolny. Wszystkie książki zostaną przewiezione do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach, skąd powędrują do Polaków na Ukrainie i Białorusi. Nasza biblioteka przygotowała podziękowania dla najbardziej aktywnych szkół.
Bożena Piątek

 


W ramach współpracy ŚCDN i PBW w Kielcach dnia 10 października 2013 r. odbyła się w bibliotece w Jędrzejowie Konferencja Dyrektorów nt. „ Zmiany w nadzorze pedagogicznym dyrektora szkoły w roku szkolnym 2013/2014”. Obszar tematyczny konferencji obejmował wspieranie rozwoju nauczyciela, dyrektora przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. Celem spotkania było zapoznanie uczestników zajęć ze zmianami wynikającymi z modyfikacji rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego. Zaprezentowano i zinterpretowano treści dot. nowelizacji rozporządzenia MEN z dnia 10 maja 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego. W konferencji wzięło udział kilkunastu dyrektorów z powiatu jędrzejowskiego, którzy po zakończeniu spotkania zwiedzili naszą bibliotekę i zapoznali się z księgozbiorem.

  


Dnia 7 września 2013 r. odbyła się ogólnopolska inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa w Wąchocku. W związku z tym, iż nasza Filia zadeklarowała udział w EDD 2013 przebiegających pod hasłem „Nie od razu Polskę zbudowano” zostaliśmy zaproszenie na inaugurację. Po mszy świętej oraz okolicznościowych przemówieniach zwiedzaliśmy Muzeum Ojców Cystersów i opactwo w Wąchocku. Wydarzeniu towarzyszyły rekonstrukcje historyczne, pokazy rycerskie, pokazy oddziałów powstańczych 1863, festyn, warsztaty dla uczniów i koncerty. Dołączamy kilka zdjęć z tego wydarzenia.
Bożena Piątek

  


Tegoroczne XXI Europejskie Dni Dziedzictwa, przebiegające pod hasłem „Nie od razu Polskę zbudowano” nabierają szczególnego znaczenia w roku 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. W Bibliotece Pedagogicznej w Jędrzejowie zorganizowano spotkanie studentki historii p. Anny Staroń z uczniami Gimnazjum Nr 1 w Jędrzejowie. Tematem prelekcji było „Powstanie Styczniowe na Ziemi Jędrzejowskiej”. Młodzież obejrzała też pokaz slajdów na w/w temat opracowany przez bibliotekarzy Filii PBW w Jędrzejowie. Po dyskusji nt. znaczenia powstania w dziejach Polski i narodu polskiego uczniowie zwiedzili wystawę upamiętniającą powstanie narodowe 1863 r. i działania zbrojne w regionie. Jednym z ciekawszych elementów spotkania był pokaz zdjęć mogił powstańców pochowanych na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Kieleckiej w Jędrzejowie. Jedną zbiorową mogiłą opiekują się uczniowie tegoż Gimnazjum.

  
 
 


Tradycją naszej biblioteki jest rokroczne organizowanie spotkań bibliotekarzy szkolnych w naszej bibliotece. Odbywają się one raz lub dwa razy do roku, najczęściej w okresie Tygodnia Bibliotekarzy lub Miesiąca Bibliotek Szkolnych. W tym roku takie spotkanie miało miejsce dnia 23 maja 2013 r. Tematem spotkania były „Zmiany w opisie bibliograficznym” poprowadzone przez Bożenę Piątek. Obecni byli nauczyciele-bibliotekarze z pięciu jędrzejowskich szkół: z I LO im. Mikołaja Reja, z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Stefana Roweckiego Grota, z Gimnazjum Nr 1, z Gimnazjum Nr 2 i ze Szkoły Podstawowej Nr 4. Po omówieniu w/w tematu rozdano zebranym materiały szkoleniowe, gratisy książkowe oraz zestawienie bibliograficzne – Julian Tuwim. Wymiana zawodowych doświadczeń, problemów oraz osiąganych sukcesów zakończyła dyskusję.
Bożena Piątek

   
 


W ramach XXI TYGODNIA KULTURY JĘZYKA, który przebiegał pod hasłem „Język ojczysty dodaj do ulubionych” zorganizowano w naszej bibliotece spotkanie z artystą korzenioplastykiem Zbigniewem Kubickim. Celem imprezy było przygotowanie uczniów do świadomego uczestnictwa w kulturze poprzez aktywny udział w odbiorze różnych form ekspresji kulturalnej, w tym wypadku rzeźb wykonanych w korzeniu. Wydarzenie to zostało zatytułowane „Dzieła sztuki międzynarodowym językiem artystów”. P. Z. Kubicki - posiadacz tytułu TWÓRCA REGIONU przybliżył uczestnikom spotkania swoje prace „Siedem przypadków Jana Pawła II” i opowiadał o metodach ich tworzenia. Wyjaśnił uczniom cel połączenia gramatyki języka polskiego (przypadki) z rzeźbami. Każda rzeźba to inny przypadek . Młodzież była zachwycona prezentacją i brała aktywny udział w odczytywaniu intencji autora. Wszystkie prace artysta wykonał w korzeniu, wykorzystując ich naturalne kształty, czasami dorzeźbił jakiś element. Sam siebie nie nazywa artystą, ale prezentacja jego rzeźb utwierdziła odbiorców w przekonaniu, iż zasługuje on w pełni na miano artysty przeistaczając korzenie w postacie ludzkie. Motywem przewodnim swoich dzieł uczynił postać Papieża Jana Pawła II. Poza młodzieżą na spotkanie przybyli domownicy ze Środowiskowego Domu Samopomocy oraz poetka regionalna z Jędrzejowa p. Teodora Zakrzewska, która na zakończenie przeczytała swoje wiersze poświęcone Papieżowi.
Bożena Piątek

     


 EDD W FILII W JĘDRZEJOWIE 2012
 „Gwara jako tajemniczy język codzienności” – pod takim hasłem odbyły się w naszej bibliotece dwa spotkania z młodzieżą - 20 września 2012 r. godz. 1200 oraz 27 września 2012 r. godz. 1000. Na spotkania, które poprowadziły Bożena Piątek i Jadwiga Sosnowska przybyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 2 i z Gimnazjum Nr 1 w Jędrzejowie. Celem zajęć było wyjaśnienie uczniom pojęcia „gwara” , wykład nt. gwar polskich ze szczególnym uwzględnieniem gwary kieleckiej oraz warsztaty czytelnicze. Uczniowie pracowali ze słownikami języka polskiego w poszukiwaniu hasła „gwara”. Następnie przedstawiono postać Władysławy Szproch (pseudonim Kundzia Jojko), kieleckiej poetki, malarki i rzeźbiarki oraz głośno czytano Jej teksty zamieszczone w zbiorze pt. „Prześmiewki Kundzi Jojko”. Przepełnione humorem i pobudzające do śmiechu sprawiły, że uczniowie z radością wysłuchali, a także sami przeczytali kilka gawęd.
Na zakończenie obejrzeli wystawę „Gwary polskie”.
Informacje o spotkaniu ukazały się w „Gazecie Jędrzejowskiej” 2012 r. nr 36 s. 6, nr 37 s. 12, nr 39 s. 4.
Bożena Piątek 

    


Dnia 1 czerwca 2012 r. odbyła się zaplanowana wcześniej impreza, na którą zapraszał ŚWIĘTOKRZYSKI HONOROWY KOMITET OBCHODÓW ROKU JANUSZA KORCZAKA. Niestety z powodu złej pogody organizatorzy tj. : STAROSTWO POWIATOWE W JĘDRZEJOWIE, PEDAOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W KIELCACH, I LICEUM OGLNOKSZTAŁCĄCE IM. M. REJA W JĘDRZEJOWIE oraz ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 im. Gen. STEFANA ROWECKIEGO „GROTA” w JĘDRZEJOWIE zdecydowali o zmianie programu imprezy. Zaniechano przemarszu młodzieży po ulicach Jędrzejowa. Pozostałe punkty programu, a mianowicie czytanie fragmentów tekstów J. Korczaka oraz wspomnień Jego znajomych , a także występy artystyczne uczennic z Gimnazjum im. J. Korczaka w Boleścicach przebiegały prawidłowo. Patronat honorowy : MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO I ŚWIĘTOKRZYSKI KURATOR OŚWIATY.
Wśród zaproszonych gości, którzy wyrazili chęć czytania byli : MIROSŁAW PAWLAK – poseł na Sejm; PIOTR MACIEJ PRZYPKOWSKI – dyr. Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie; SŁAWOMIR SĘDYBYŁ – Komendant Powiatowy Policji w Jędrzejowie; MARCIN PISZCZEK – Burmistrz Jędrzejowa; EWA FORTUNKA – wizytator w Świętokrzyskim Kuratorium Oświaty; STANISŁAW NAWROT – Naczelnik Wydziału Edukacji; MAREK ZYGAN – dyrektor I LO; WOJCIECH ZWIERZCHOWSKI – członek Zarządu Powiatu. Czytali też bibliotekarze : URSZULA SALWA – dyr. PBW w Kielcach oraz BOŻENA PIĄTEK – kierownik Filii w Jędrzejowie , którzy dokonali wyboru tekstów do czytania.

Całość imprezy, która miała miejsce w I LO poprowadziła P. Urszula Salwa. Uczestniczyli w niej (poza zaproszonymi gośćmi) nauczyciele i uczniowie tejże szkoły, uczniowie z Gimnazjum Nr 1w Jędrzejowie, którzy pod kierunkiem bibliotekarza p. EWY MAŁECKIEJ-JÓŹWIK przygotowali transparenty z hasłami J. Korczaka oraz uczniowie z Gimnazjum w Boleścicach.
Na zakończenie wszyscy młodzi uczestnicy otrzymali słodycze od Starosty Jędrzejowskiego, a goście wpisali się do KRONIKI naszej biblioteki.

         


W związku z Rokiem Janusza Korczaka ogłosiliśmy na łamach „Gazety Jędrzejowskiej” konkurs plastyczny „Portret Janusza Korczaka-przyjaciela dzieci”. Przeznaczony był on dla uczniów szkół podstawowych kl.1-3.
Informacja o konkursie ukazywała się w „Gazecie Jędrzejowskiej” przez kilka kolejnych numerów. Wpłynęło 41 prac z czterech szkół powiatu jędrzejowskiego. Wykonane były różnymi technikami np. węglem drzewnym, kredką świecową, plasteliną lub wydzieranką z papieru. Do oceny prac zaproszono p. Barbarę Rdzeń, która jest plastykiem z wykształcenia i zamiłowania. Nagrodzono prace 12 uczniów i wyróżniono 2. Dnia 12 kwietnia w naszej bibliotece odbyło się uroczyste wręczanie nagród.
Dzieci oraz opiekujący się nimi nauczyciele otrzymali skromne upominki w nagrodę za zaangażowanie i udział w konkursie.
Bożena Piątek

   


Zgodnie z programem obchodów Jubileuszowego XX Tygodnia Kultury Języka zorganizowano multimedialny pokaz slajdów „Janusz Korczak – życie, twórczość, działalność”, który jest jednym z kilku zaplanowanych działań. Pokaz przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Uczniowie z Gimnazjum NR 1 w Jędrzejowie, którzy przybyli do biblioteki wraz z opiekunami zapoznali się z życiem i działalnością Janusza Korczaka, poznali fragmenty jego utworów oraz obejrzeli wystawę poświęconą temu zasłużonemu pedagogowi. W planie są kolejne spotkania w naszej bibliotece z uczniami z innych klas. Nauczyciele otrzymali opracowane przez nas zestawienie podmiotowo-przedmiotowe JANUSZ KORCZAK, liczące 132 pozycje znajdujące się w PBW Filia w Jędrzejowie.
Zapraszamy do obejrzenia prezentacji Prezentacja
Bożena Piątek

    


24 listopada 2011 r. Filia w Jędrzejowie świętowała jubileusz 60-lecia istnienia. Na „SPOTKANIE PO LATACH” zostali zaproszeni bibliotekarze, którzy kiedyś pracowali w naszej bibliotece, a mianowicie : p. Krystyna Smorąg, p. Krystyna Piskorz, p. Danuta Kucharz-Letkowska, p. Ewa Małecka-Jóźwik i p. Elżbieta Zygan. Uroczystość zaszczycili również swoją obecnością dyr. PBW p. Urszula Salwa, w-ce dyr. P. Grzegorz Cuper, Kierownik Opieki nad Filiami p. Edyta Grabowska, a także Świętokrzyski Kurator Oświaty p. Małgorzata Muzoł, Starosta Jędrzejowski p. Edmund Kaczmarek, Burmistrz Jędrzejowa p. Marcin Piszczek i redaktor „Gazety Jędrzejowskiej” p. Agnieszka Smorąg. Przedstawiciele władz oraz Redaktorzy gazety otrzymali od nas DYPLOMY PRZYJACIELA BIBLIOTEKI , a bibliotekarze drobne upominki i kwiaty. P. Urszula Salwa wręczyła pracownikom Filii podziękowania za zaangażowanie we współtworzenie placówki. Nostalgiczne spotkanie przepełnione było wspomnieniami z dawnych lat. Po obejrzeniu prezentacji multimedialnej przedstawiającej długoletnią historię biblioteki spotkanie zakończono obiadem w Restauracji Centrum, gdzie dawniej mieściła się nasza biblioteka ( lata 1968-1994).
Wpisy gości do naszej kroniki świadczą o potrzebie organizowania tego typu spotkań. Mają one pozytywny wpływ na współpracę z najbliższym środowiskiem oraz władzami lokalnymi.
Bożena Piątek

    


Biblioteka Pedagogiczna w Jędrzejowie przyłączyła się do uczestniczenia w tegorocznych obchodach Europejskich Dni Dziedzictwa, przebiegających pod hasłem „Kamienie milowe”. Ten ważny ogólnoeuropejski i ogólnopolski projekt edukacyjno-społeczny ma na celu promowanie wszelkich działań na rzecz ochrony zabytków. Stwarza szansę na promocję regionu poprzez upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie narodowym w swoim regionie. Jędrzejowską „perełką” jest Klasztor  OO. Cystersów, będący pierwszym klasztorem cysterskim na ziemiach polskich ufundowanym w 1140 r. przez Janika i jego brata Klemensa z rodu Grafitów. W murach opactwa jędrzejowskiego ostatnie pięć lat życia (1218-1223) spędził bł. Wincenty Kadłubek - autor "Kroniki polskiej". W myśl powiedzenia „Cudze chwalicie – swego nie znacie” Biblioteka Pedagogiczna w Jędrzejowie zorganizowała w dniu 22.09.2011 r. spotkanie w murach klasztoru, na które przybyła młodzież z Gimnazjum Nr 1 oraz z Gimnazjum Nr 2 w Jędrzejowie wraz z opiekunami. Uczniowie poznali kilkusetletnią  historię świątyni oraz mieli możliwość dotknąć najstarszych elementów architektonicznych np. pozostałości kościoła przedcysterskiego z XII w. Wykład nt. historii klasztoru przedstawił o. Marek Żychowski oraz brat Grzegorz Brodacki, który zagrał na osiemnastowiecznych organach.
Maria Jaczyńska-Markiewicz

     


Podsumowanie akcji trwającej od lutego do końca kwietnia - zbiórka książek dla SP Nr 3 w Sandomierzu, której księgozbiór ucierpiał w wyniku powodzi. Efekt końcowy akcji to 921 książek, które Biblioteka Pedagogiczna w Jędrzejowie otrzymała od instytucji (611 egz.) i od osób prywatnych (310). Dnia 9 maja 2011 r. bibliotekarze z Filii w Sandomierzu przyjechali po odbiór paczek.
Najwięcej pozycji przekazały szkoły z Jędrzejowa : Zespół Szkół (ul. Przypkowskiego) - 195 szt. ; SP Nr 2 - 173 szt. ; I LO im. M.Reja - 120 szt. ; Gimnazjum Nr 1 - 50 szt. oraz Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna - 73 szt. Na szczególną uwagę zasługuje akcja zorganizowana przez wolontariat i bibliotekę szkolną w Gimnazjum Nr 1. W celu pozyskania pieniędzy na zakup lektur dla powodzian sprzedawano ciasta przygotowane przez uczniów . W ten sposób uzyskano 600,00 zł, za które zakupiono lektury dla klas 1-6. Całą akcją kierowały p. Ewa Małecka-Jóźwik, p. Renata Równicka i p. Katarzyna Kamińska.  Dnia 9 maja 2011 r. bibliotekarze z Filii w Sandomierzu przyjechali po odbiór paczek . Okazało się, że mieszkańcy Jędrzejowa chętnie dzielą się tym co posiadają z innymi, gdyż spośród 13 powiatów woj. świętokrzyskiego najwięcej książek zebrano z Jędrzejowa.
Bożena Piątek

 


Bibliotekarze z Filii w Jędrzejowie wraz z grupą młodzieży zwiedzili Bibliotekę Polską w Paryżu, która została  utworzona w 1838 r. Obecnie jest jedną z najważniejszych polskich instytucji kulturalnych poza granicami kraju. Stanowi współwłasność Polskiej Akademii Umiejętności i Towarzystwa Historyczno-Literackiego. Posiada bogaty księgozbiór ( ponad 200 000 egz.), czytelnię, pracownię zbiorów specjalnych, unikatowe archiwa oraz sale muzealne ( Muzeum Adama Mickiewicza i Bolesława Biegasa), wśród których znajduje się jedyna we Francji stała wystawa poświęcona Fryderykowi Chopinowi. Biblioteka Polska w Paryżu to francusko-polski pomost kulturalny. Bożena Piątek i Maria Jaczyńska-Markiewicz wręczyły p. Annie Czarnockiej (dyrektor biblioteki) książki promujące Jędrzejów oraz Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Kielcach.
Bożena Piątek

  


W ramach XIX Tygodnia Kultury Języka (21.03 - 26.03.2011)obchodzonego  pod hasłem "JĘZYK POEZJI - GDY PASJA W DUSZY GRA" odbyło się w Filii w Jędrzejowie spotkanie z p. Teodorą Zakrzewską. Jest to emerytowana nauczycielka matematyki,  pasjonatka   poezji - zwłaszcza polskiej oraz sama tworząca poezję. Wieloletnia działaczka społeczna. Pani Zakrzewska jest też współredaktorem  czasopisma regionalnego "Przyjaciel Wodzisławia" ukazującego się od 1986 r., które otrzymujemy od redakcji bezpłatnie. Na spotkaniu obecna była młodzież z Gimnazjum Nr 1 w Jędrzejowie z opiekunami oraz nauczyciele - bibliotekarze z innych szkół. Uczniowie i nauczyciele wysłuchali zaprezentowanej przez p. Zakrzewską własnej poezji, będącej wynikiem przeżyć osobistych poetki. Kilka wierszy odczytanych przez uczniów wywołało szczególne zainteresowanie i wzruszenie. Jeden z celów Projektu "Język i kultura - przeżywajmy poezję" został zrealizowany.
Bożena Piątek

    


W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa odbyło się w bibliotece spotkanie z p. Ewą Tyrałą, która przedstawiła własnoręcznie wykonane prace koronkowe np. serwety, ozdoby na Święta Wielkanocne i Święta Bożego Narodzenia, postacie z bajek, broszki i in. Pani E.Tyrała jest z wyksztalcenia nauczycielem-bibliotekarzem, a szydełkowanie to jej hobby od wielu lat. W katalogu wydanym z okazji IV Przeglądu Rękodzieła Artystycznego i Ludowego umieszczono zdjęcie serwety wykonanej przez p. E.Tyrałę.Do końca września w bibliotece będzie mozna obejrzeć dwie wystawy "Koronkowe cudeńka" przedstawiające prace koronczarki oraz "Ludzie zwykli i niezwykli" - sylwetki ciekawych osób z naszego regionu. Na spotkanie przybyli nauczyciele-bibliotekarze, uczniowie z gimnazjum oraz opiekunowie i domownicy ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Jędrzejowie.
Bożena Piątek

    


TYDZIEŃ BIBLIOTEK W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE
W Bibliotece Pedagogicznej w Jędrzejowie odbyło sie spotkanie z podopiecznymi Dziennego Domu Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Jędrzejowie. Zaproszeni goście przybyli z opiekunami i obejrzeli pokaz slajdów przedstawiających historię biblioteki dla nauczycieli, której początki sięgają 1918 r., czego dowodem jest oryginał pisma, znajdującego się w naszych dokumentach skierowanego do nauczycieli z prośbą o zwrot książek w celu utworzenia biblioteki. Autorem powyższego dokumentu był pierwszy organizator biblioteki Stanisław Polak, który działał z upoważnienia Jędrzejowskiego Oddziału Zrzeszenia Nauczycielstwa Szkół Początkowych. Podręczny księgozbiór Wydziału Oświaty i Kultury przejęła później Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa. Pokaz slajdów przygotowała i przedstawiła Maria Jaczyńska-Markiewicz. Na zakończenie spotkania zaproszeni goście otrzymali w darze książki, które wcześniej sobie wybrali.
Bożena Piątek

  


Biblioteka Pedagogiczna w Jedrzejowie zaprasza na ekspozycję zdjęć z "Wystawy rzeczy (już) niezwykłych" w okresie 10.05-10.06. 2010 r. Wystawa miała miejsce w Dziennym Domu Pomocy Społecznej i Środowiskowym Domu Samopomocy w Jędrzejowie, na której prezentowane były różnego rodzaju starocie m.in. : militaria, stare książki np. stuletnia książka kucharska Maryi Ochorowicz-Monatowej, XIX- wieczne akty urodzenia, kenkarty z lat II wojny światowej, żelazka z duszą, zdjęcia starego Jędrzejowa i inne.
Autorką zdjęć jest Maria Jaczyńska-Markiewicz, która była zproszona do Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Jędrzejowie na otwarcie wystawy jako przedstawiciel naszej biblioteki.

Bożena Piątek

  


TYDZIEŃ KULTURY JĘZYKA
W ramach Tygodnia Kultury Języka (08.03 - 14.03.2010 r.) w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach Filia w Jędrzejowie odbyło się spotkanie nauczycieli - bibliotekarzy oraz uczniów z I LO i GImnazjum Nr 1 w Jędrzejowie z tłumaczem przysięgłym języka francuskiego mgr Jolantą Jakubczyk pt." Biblioteka Polska w Paryżu ostoją polskości i kultywowania języka polskiego" . Pani J. Jakubczyk jest nauczycielem w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Jędrzejowie i na zaproszenie kierownika Biblioteki Pedagogicznej w Jędrzejowie - Bożeny Piątek zgodziła się podzielić wrażeniami z pobytu w tak wyjątkowym miejscu. Biblioteka Polska w Paryżu jest jednym z najstarszych i najbogatszych pod względem wielkości księgozbiorem w historii emigracji polskiej. Utworzona w 1838 r. z połączonych księgozbiorów Towarzystwa Literackiego, Wydziału Historycznego, Wydziału Statystycznego i Towarzystwa Naukowej Pomocy mieściła się początkowo w niewielkich pomieszczeniach, wynajmowanych w różnych dzielnicach Paryża. Stale rosnący księgozbiór znalazł ostateczne schronienie w zakupionym ze składek w 1853 r., siedemnastowiecznym pałacu miejskim, w którym biblioteka mieści się po dzień dzisiejszy. Zbiory biblioteki są imponujące. Jedna z najbogatszych polskich bibliotek poza granicami Polski, gromadzi przede wszystkim wydawnictwa z zakresu historii, literatury, filozofii i sztuki polskiej XIX i XX wieku. Istniejące w bibliotece Muzeum Adama Mickiewicza eksponuje pamiątki osobiste poety np. biurko, jego pióro i przenośny kałamarz. Ciekawa jest też ekspozycja poświęcona Fryderykowi Chopinowi, zawierająca m.in. pamiątki związane z jego śmiercią np. maskę pośmiertną, odlew ręki, pukiel włosów oraz fotel z ostatniego mieszkania kompozytora. Biblioteka Pedagogiczna w Jędrzejowie otrzymała w darze książkę pt."Katalog rękopisów Biblioteki Polskiej w Paryżu", którą p. Jolanta Jakubczyk przywiozła z Francji.

 

Bożena Piątek

    


W ramach obchodów Roku Chopinowskiego odbył się w bibliotece dnia 11 lutego 2010 r. pokaz slajdów dla uczniów szkoły podstawowej. Tematyka spotkania : "Fryderyk Chopin - największy polski kompozytor i pianista". Uczniowie kl. 4 SP Nr 2 w Jędrzejowie obejrzeli pokaz slajdów oraz wystawę przedstawiającą życie i twórczość Fryderyka Chopina. Prezentację slajdów opracowała Jadwiga Sosnowska.

   


W związku z obchodami Roku Chopinowskiego w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej Filia w Jędrzejowie można obejrzeć wystawę "200 rocznica urodzin Fryderyka Chopina" . Zawiera ona ciekawostki z życia kompozytora, zdjęcia licznych pomników znajdującuch się w różnych krajach przedstawiających jego sylwetkę oraz portret Chopina wykonany z plasteliny przez ucznia ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jędrzejowie. Wystawa będzie dostępna do końca marca w godzinach otwarcia biblioteki.
Bożena Piątek