Filia w Kazimierzy Wielkiej

XXV Jubileuszowy Tydzień Kultury Języka - "Mikołaj Rej - ojciec literatury polskiej i jego związek z ziemią kazimierską" - wykład

20 marca 2017 r. w ramach Tygodnia Kultury Języka, Biblioteka Pedagogiczna w Kazimierzy Wielkiej zorganizowała wykład kazimierskiego regionalisty pana Andrzeja Bieniasa poświęcony biografii Mikołaja Rej - "Mikołaj Rej - ojciec literatury polskiej i jego związek z ziemią kazimierską". Wykład został uzupełniony wystawą ukazującą dorobek twórczy pierwszego z czołowych przedstawicieli renesansowej literatury w Polsce. Młodzież z Publicznego Gimnazjum Samorządowego w Kazimierzy Wielkiej i z Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach wysłuchała z dużym zainteresowaniem prelekcji pana Andrzeja Bieniasa.

Agnieszka Kabat