Filia w Kazimierzy Wielkiej

Wyszukiwanie informacji w katalogu komputerowym - lekcja biblioteczna

30 marca 2017 r. Biblioteka Pedagogiczna w Kazimierzy Wielkiej przeprowadziła lekcję "Wyszukiwanie informacji w katalogu komputerowym", w zajęciach uczestniczyła młodzież z Publicznego Gimnazjum Samorządowego w Kazimierzy Wielkiej. Głównym celem zajęć było zapoznanie uczniów z zasobami biblioteki, przygotowanie ich do korzystania z komputerowego warsztatu informacyjnego biblioteki. Przypomniano wiadomości o tradycyjnych katalogach i zasadach korzystania z nich. Następnie uczniowie poznali budowę i funkcję katalogu komputerowego, jak również różnicę pomiędzy tymi katalogami. W podsumowaniu zajęć uczniowie rozpoczęli wyszukiwania materiałów w katalogach według poleceń nauczyciela bibliotekarza. Następnie omówiono wyniki poszukiwań. Po wykonaniu ćwiczeń młodzież zdecydowanie preferowała katalog komputerowy, gdyż korzystanie z niego jest szybsze i dostarcza więcej możliwości wyszukiwawczych. Na zakończenie podziękowano uczniom za aktywny udział w lekcji i zachęcono do korzystania ze zbiorów biblioteki w ramach poszerzania wiedzy i rozwijania zainteresowań poprzez samodzielne korzystanie z katalogu komputerowego.

Agnieszka Kabat