Filia w Kazimierzy Wielkiej

Książka ma swoją historię - lekcja biblioteczna

3 kwietnia 2017 r. w Filii odbyły się zajęcia dla uczniów piątej klasy z Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kazimierzy Wielkiej. Celem lekcji było zapoznanie uczniów z etapami rozwoju pisma, różnymi formami książki na przestrzeni wieków i wzbudzenie szacunku do książki jako nośnika kultury. Nauczyciel przedstawił młodzieży terminy związane z książką rękopiśmienną i ukazał znaczenie wynalazku Jana Gutenberga. W trakcie zajęć wywiązała się dyskusja poświęcona różnym formom książki i zainteresowaniom czytelniczym. W drugiej części spotkania uczniowie utrwalili wiadomości poprzez prezentację multimedialną i zestaw ćwiczeń.

Agnieszka Kabat