Filia w Kazimierzy Wielkiej

W świecie gazet i czasopism - lekcja biblioteczna

3 kwietnia 2017 r. w naszej bibliotece odbyło się spotkanie z uczniami szóstej klasy z Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kazimierzy Wielkiej. Celem spotkania było zapoznanie młodzieży
z kryteriami podziału prasy, wyjaśnienie terminów gazeta i czasopismo, omówienie podziału czasopism ze względu na częstotliwość ukazywania się, treść, odbiorcę i funkcje społeczne, zapoznanie
z elementami budowy czasopisma oraz zachęcenie do korzystania z prasy jako źródła informacji. Kształtowanie pojęć związanych z podstawowymi terminami prasoznawstwa i systematyzowanie wiedzy uczniów odbyło się poprzez prezentację multimedialną "w świecie gazet i czasopism", indywidualną analizę prasy zgromadzonej w bibliotece (uwzględniając wiadomości przekazane przez nauczyciela), dyskusję uczniów z nauczycielem i zestaw ćwiczeń związanych z tematyką zajęć.

Agnieszka Kabat