Filia w Kazimierzy Wielkiej

Propagowanie czytelnictwa od najmłodszych lat - lekcja biblioteczna

Dnia 4 kwietnia 2017 r. w naszej bibliotece została przeprowadzona lekcja biblioteczna dla najmłodszych uczniów z Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kazimierzy Wielkiej. Dzieci zwiedziły bibliotekę pedagogiczną i poznały jej księgozbiór, a zwłaszcza zgromadzone książki i zbiory audiowizualne skierowane dla dzieci. Celem zajęć było propagowanie czytelnictwa od najmłodszych lat, zapoznanie z literaturą dla dzieci, rozwijanie zainteresowań czytelniczych. Podczas lekcji uczniowie słuchali czytanej bajki Franklin i książka z biblioteki, która ukazała im zawód bibliotekarza oraz zwróciła uwagę na zasady poszanowania książek. Na pytania zadawane przez nauczyciela najmłodsi czytelnicy odpowiadali z dużym zaangażowaniem. Dzieci zrozumiały, że o wypożyczone materiały trzeba szczególnie dbać, poznały zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych. Nauczyciel przeczytał także wiersz Książka czeka Hanny Łochockiej oraz wiersz „Książka” Edwarda Szymańskiego,
w trakcie wspólnej dyskusji dotyczącej tematyki wierszy uczniowie zauważyli korzyści jakie daje człowiekowi czytanie książek. Na zakończenie zajęć nastąpiła wspólna nauka na pamięć rymowanki dotyczącej poszanowania książek.

Agnieszka Kabat