Filia w Kazimierzy Wielkiej

Słowniki, encyklopedie, leksykony źródłem informacji - lekcja biblioteczna

15 maja 2017 r. w czytelni naszej biblioteki odbyła się lekcja dla uczniów klasy szóstej z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kazimierzy Wielkiej. W trakcie zajęć zadaniem nauczyciela było nauczanie uczniów sprawnego posługiwania się słownikami, encyklopediami i leksykonami, zapoznanie z wydawnictwami informacji bezpośredniej i wydawnictwami informacji pośredniej. Celem głównym lekcji było kształcenie umiejętności samodzielnego korzystania ze źródeł informacji znajdujących się w bibliotece. Została przedstawiona prezentacja ukazująca podział słowników i encyklopedii oraz znaczenie pojęć: słownik, encyklopedia, leksykon. Młodzież poznała budowę i zasady korzystania ze źródeł informacji. Na zakończenie uczniowie utrwalili zdobytą wiedzę poprzez praktyczne ćwiczenia polegające na wykonaniu zadań proponowanych przez nauczyciela. Uczniowie z zaangażowaniem dokonywali wyboru rodzaju wydawnictwa informacyjnego do określonej potrzeby informacyjnej.

Agnieszka Kabat