Filia w Kazimierzy Wielkiej

Potrzeby i motywacje czytelnicze uczniów - lekcja biblioteczna

Dnia 16 maja 2017 r. uczniowie klasy piątej z Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kazimierzy Wielkiej wzięli udział zajęciach edukacyjnych zorganizowanych w bibliotece. Uczniowie uczestniczyli w pogadance na temat "co nas skłania lub zniechęca do czytania książek?", każdy uczeń mógł wyrazić swoją opinię, wspólnie zostały ustalone korzyści jakie dostarcza człowiekowi czytanie oraz ustalono zasadnicze potrzeby czytelnicze. Celem zajęć było uświadomienie uczniom jak ważną rolę odgrywa książka w życiu każdego człowieka oraz motywowanie ich do  korzystania z określonych książek w celu zaspokojenia indywidualnych potrzeb czytelniczych. Sprawdzenie efektów kształcenia odbyło się poprzez rozwiązywanie krzyżówek (hasło: czytam książki, czytelnik) oraz zestaw ćwiczeń nawiązujących do tematyki zajęć. Nauczyciel przedstawił uczniom motywacje czytelnicze autorów różnych wypowiedzi o książce i jej roli w życiu człowieka, zadaniem uczniów było przygotowanie komentarza do wypowiedzi m.in. Elizy Orzeszkowej, Zofii Nałkowskiej, Kornela Makuszyńskiego, Juliana Tuwima, Marii Kuncewiczowej, Ewy Szelburg-Zarembiny, Jarosława Iwaszkiewicza, Ignacego Krasickiego, Wisławy Szymborskiej. Na zakończenie uczniowie zostali poproszeni o sporządzenie metryczki ulubionej książki - Moja ulubiona książka: Autor, Tytuł, Wydawnictwo, Miejsce i rok wydania, Główny bohater.

Agnieszka Kabat