Filia w Kazimierzy Wielkiej

Promocja czytelnictwa - lekcja biblioteczna

W ramach popularyzacji czytelnictwa Biblioteka Pedagogiczna w Kazimierzy Wielkiej zaprosiła młodzież z Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach. Spotkanie miało na celu zachęcić uczniów do systematycznego czytania książek i czasopism, poznania zalet książki oraz korzystania z zasobów biblioteki. Młodzież zapoznała się z cytatami różnych pisarzy
o książkach, czytaniu i bibliotekach. Wspólnie w drodze dyskusji z nauczycielem dostrzegli korzyści jakie płyną z czytania książek. Poprzez przeglądanie różnorodnych książek i poczynionych obserwacji,  uczniowie zapoznali się z podstawowymi elementami budowy książki. W utrwaleniu przekazanych informacji pomogła prezentacja multimedialna i krzyżówka ukazująca pojęcia związane
z budową książki. Na zakończenie spotkania uczniowie poznali działalność biblioteki, pracę bibliotekarza i zasady korzystania ze zbiorów. W podziękowaniu za interesujące zajęcia, biblioteka otrzymała własnoręcznie wykonaną wydzierankę z papieru zawierającą  napis "Biblioteka przyjazna uczniom". Dziękujemy i zapraszamy ponownie.

Agnieszka Kabat