Filia w Kazimierzy Wielkiej

Nowa podstawa programowa - zmiany w nauczaniu programowym od 1 września 2017 r. oraz dokumentacja biblioteczna 

W dniu 22 maja 2017 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej odbyło się kolejne spotkanie w ramach "Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych". Przedmiotem spotkania było omówienie tematu: "Nowa podstawa programowa - zmiany w nauczaniu programowym od 1 września 2017 r. oraz dokumentacja biblioteczna". Spotkanie prowadziła pani Agnieszka Kraszewska - doradca metodyczny i pracownik Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju.
Zmiany związane z reformą oświaty stanowią duże wyzwanie zarówno dla dyrektorów, jak również dla nauczycieli. Od roku szkolnego 2017/2018 - równolegle z wprowadzeniem nowego ustroju szkolnego oraz związanych z tym modyfikacji w organizacji i funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych - rozpocznie się stopniowe wdrażanie zmian programowych.

Mariola Majchrowska