Filia w Kazimierzy Wielkiej

Książka moim przyjacielem - lekcja biblioteczna

5 czerwca 2017 r. w naszej bibliotece odbyły się zajęcia, których celem było promowanie czytelnictwa wśród dzieci - uczniowie zerówki z Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kazimierzy Wielkiej. Celem spotkania było budzenie zainteresowań czytelniczych, rozumienie korzyści płynących ze spotkania z książką, kształtowanie szacunku do książki i zachęcenie do dbania o jej wygląd. Zajęcia rozpoczęły się od zwiedzania biblioteki, dzieci wybierały z półek interesujące ich książki, nauczyciel zwrócił uwagę, że ich wybór padł na książki ładne, kolorowe i mało zniszczone. Bibliotekarka chcąc pokazać dzieciom jak nie wolno postępować z książkami przeczytała wiersz Jana Huszczy Skarga książki. W kolejnej części lekcji nastąpiła rozmowa na temat treści wiersza i poszanowania książek oraz ułożenie zdań z rozsypanki wyrazowej (Czytajmy książki, Książka najlepszym przyjacielem, Szanuj książki). Dzieci obiecały szanować książki i spełniać ich wszystkie życzenia po zapoznaniu się
z prośbami książki. W trakcie zajęć dzieci wyszukiwały wśród przygotowanych kartek zdań o korzyściach płynących z czytania książek. Na zakończenie uczniowie kończyli cytaty pochodzące z różnych utworów oraz rozwiązywali zagadki związane z tytułami bajek i wierszyków dla dzieci.

Agnieszka Kabat