Filia w Kazimierzy Wielkiej

Europejskie Dni Dziedzictwa 2017

Tegoroczne obchody 25. Europejskich Dni Dziedzictwa, które promują regionalne dziedzictwo kulturowe odbyły się w kazimierskiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach dnia 15 września pod hasłem "Krajobraz dziedzictwa - dziedzictwo krajobrazu". W ramach projektu kazimierska biblioteka przygotowała wystawę "Kazimierza Wielka - wczoraj i dziś" ukazującą historię naszego miasta. Wystawa stanowiła zbiór fotografii takich miejsc jak: Dworek Łubieńskich, Figura św. Rocha, Cukrownia Łubna, baszta z 1900 r. według projektu Tadeusza Stryjeńskiego, Pałac Lacon, budowa wikariatu i renowacja Kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego, które są zaliczane do najbardziej charakterystycznych obiektów w mieście. W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej odbyło się spotkanie z regionalistą, historykiem Andrzejem Bieniasem. Młodzież z kazimierskiego Publicznego Gimnazjum Samorządowego wysłuchała wykładu na temat "Kazimierza Wielka - wczoraj i dziś". Prelegent wyjaśnił uczniom m.in. skąd pochodzi nazwa Kazimierza Wielka, jaki jest najstarszy zabytek naszego miasta, w którym roku została założona Cukrownia Łubna, w jakich latach powstał Pałac Lacon i figura św. Rocha, kiedy Kazimierza Wielka została siedzibą powiatu i otrzymała prawa miejskie. Wykład został uzupełniony prezentacją zdjęć autorstwa kazimierskiego fotografa Zdzisława Pilarskiego, który dokumentuje życie społeczne i kulturalne naszego miasta. Oprawę plastyczną spotkania stanowiła wystawa książek regionalnych znajdujących się w zbiorach biblioteki.

Agnieszka Kabat