Filia w Kazimierzy Wielkiej

Edukacja regionalna - wykład

W ramach popularyzacji edukacji regionalnej Biblioteka Pedagogiczna zorganizowała wykład kazimierskiego regionalisty Andrzeja Bieniasa, który skierowany był do młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Curie-Skłodowskiej w Kazimierzy Wielkiej. Spotkanie miało na celu zapoznanie uczniów z historią miasta Kazimierza Wielka. Wykładowi towarzyszyła wystawa fotografii
i prezentacja multimedialna zdjęć autorstwa kazimierskiego fotografika Zdzisława Pilarskiego. Podczas wykładu młodzież poznała poszczególne etapy rozwoju miasta m.in. skąd pochodzi nazwa Kazimierza Wielka, jak nazywa się dokument zawierający pierwszy zapis o Kazimierzy Wielkiej, w którym roku powstała Cukrownia Łubna i jaki miała wpływ na rozwój miasta, w jakich latach Kazimierza Wielka została siedzibą powiatu i otrzymała prawa miejskie. Reasumując Kazimierza Wielka jest miastem młodym, ale jako miejscowość została założona prawdopodobnie za czasów Kazimierza Odnowiciela. Wykład i prezentacja zainteresowały młodzież, czego wyrazem były podziękowania złożone dla prelegenta.

Agnieszka Kabat