Filia w Kazimierzy Wielkiej

2017 Rok Rzeki Wisły - wystawa

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 550 rocznicę pierwszego wolnego flisu podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Rzeki Wisły, oddając hołd "pokoleniom rodaków, którzy dzięki Wiśle
i w oparciu o nią budowali tożsamość i potęgę Państwa Polskiego". Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, filia w Kazimierzy Wielkiej z tej okazji przygotowała wystawę fotografii ukazujących Wisłę w miejscowościach: Morsko, Witów, Nowy Korczyn i Opatowiec, jak również zorganizowała wykład kazimierskiego regionalisty i historyka Andrzeja Bieniasa na temat rzeki Wisły. Celem wykładu było ukazanie Wisły jako symbolu polskości i patriotyzmu "to nasze naturalne oraz historyczno-kulturowe dziedzictwo" - czytamy w uchwale. Prelegent przedstawił znaczenie rzeki Wisły jako szlaku transportowego, rok 1467 rozpoczął  "złoty okres Wisły", który przyczynił się do rozkwitu gospodarczego w Polsce. Wisła była głównym szlakiem handlowym dawnej Rzeczypospolitej i przyczyniła się do rozwoju licznych miast leżących w biegu rzeki.

Agnieszka Kabat