Filia w Kazimierzy Wielkiej

W krainie książek - lekcja biblioteczna

Dnia 28 listopada 2017 r. naszą bibliotekę odwiedziły dzieci z Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kazimierzy Wielkiej. Tematem spotkania było propagowanie czytelnictwa już od najmłodszych lat, zapoznanie z literaturą dla dzieci i zawodem bibliotekarza. Uczniowie wysłuchali bajki Świnka Peppa w bibliotece, która rozpoczęła rozmowę o tym czym jest biblioteka, poznały zasady zapisania się do biblioteki i korzystania z jej zbiorów. Nauczyciel chcąc pokazać dzieciom jak nie należy postępować z książkami odwołał się do wiersza Jana Huszczy Skarga książki, następnie przedstawił na planszy zapisane "prośby książki". W trakcie lekcji wywiązała się rozmowa o korzyściach płynących z czytania książek (wyszukiwanie wśród przygotowanych karteczek zdań o korzyściach płynących ze spotkania z książką). Na zakończenie uczniowie chętnie uczestniczyli  w rozwiązywaniu zagadek nawiązujących do literatury dziecięcej i złożyli przysięgę dotyczącą poszanowania książki.

Agnieszka Kabat