Filia w Kazimierzy Wielkiej

Gazety i czasopism źródłem aktualnej wiedzy i informacji - lekcja biblioteczna

Dnia 15 grudnia 2017 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej odbyła się lekcja dotyczące gazet i czasopism skierowana do uczniów klasy szóstej. Celem nauczyciela było uporządkowanie wiedzy uczniów na temat gazet i czasopism, kształtowanie nawyków czytelniczych odnosząc się do konkretnych tytułów prasowych, wskazanie prasy jako źródła aktualnej wiedzy i informacji. Młodzież obejrzała prezentację multimedialną, która utrwaliła podstawowe wiadomości dotyczące prasy. W dalszej części spotkania uczniowie wskazali jaki rodzaj prasy znajduje się na stole i jaka jest częstotliwość ich ukazywania się, następnie została omówiona budowa czasopism i rola poszczególnych osób pracujących w redakcji. Na zakończenie uczniowie rozwiązali krzyżówki związane z tematyką przeprowadzonych zajęć.

Agnieszka Kabat