Filia w Kazimierzy Wielkiej

Rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów - spotkanie w ramach "Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych"

19 grudnia 2017 roku w Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej odbyło się spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia bibliotekarzy szkolnych z terenu powiatu kazimierskiego. Spotkanie prowadziła pani Agnieszka Kaszewska - doradca metodyczny i pracownik Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku Zdroju. Głównym tematem spotkania było "Rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów". W swoim wykładzie pani Agnieszka przedstawiła zagadnienia: jak zachęcić do czytania, głośne czytanie, czytanie według 5 kroków, elementy biblioterapii przydatnej w pracy. Budzenie zainteresowań czytelniczych w warunkach nauki szkolnej polega na takiej pracy z lekturą, żeby zachęcić dziecko do samodzielnego czytania, autentyczności przeżywania, skłonności do własnej refleksji, zaktywizować psychikę dziecka, wprowadzić je w świat rzeczywistości literackiej. Należy uwzględnić w pracy z lekturą twórcze działanie uczniów. Planowe kierowanie pracy nauczyciela z czytelnikiem wzbudza w dziecku zainteresowanie książką, wyrobienie umiejętności wyboru literatury, wdrożenie do czytelnictwa nie tylko dla przyjemności , ale i dla zdobywania wiedzy.

Mariola Majchrowska