Filia w Kazimierzy Wielkiej

Od tabliczki glinianej do książki elektronicznej - lekcja biblioteczna

Bibliotekę Pedagogiczną po raz kolejny odwiedzili podopieczni z Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kazimierzy Wielkiej. Tematem spotkania było ukazanie rozwoju książki ze względu na materiał pisarski, zapoznanie z terminami związanymi z książką rękopiśmienną, poznanie znaczenia wynalazku Jana Gutenberga i książka elektroniczna. Poznanie historii książki odbyło się w oparciu o zaprezentowane zdjęcia i prezentacje multimedialne. Celem zajęć było wzbudzenie u podopiecznych szacunku do książki jako nośnika kultury. Nauczyciel zwrócił uwagę w jaki sposób zmieniała się książka na przestrzeni wieków, z czego była wykonana i kto przyczynił się do jej powstania. Na zakończenie spotkania zwrócono uwagę na książkę elektroniczną (Audiobook - książka mówiona (CD, MP3) do odsłuchiwania, E-book - książka elektroniczna do czytania na komputerze, telefonie, iPadzie).

Agnieszka Kabat