Filia w Kazimierzy Wielkiej

Tydzień Kultury Języka - lekcja biblioteczna

W ramach tegorocznych obchodów Tygodnia Kultury Języka, bibliotekę odwiedzili uczniowie klasy VII z Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kazimierzy Wielkiej. Hasło XXVI Tygodnia Kultury Języka brzmi "Oracja i czytelnictwo zawsze w modzie", w związku z tym uczniowie uczestniczyli w lekcji popularyzującej czytelnictwo "Czytać warto". Na wstępie nauczyciel bibliotekarz rozpoczął rozmowę na temat zainteresowań czytelniczych uczniów, następnie przedstawił plakat zawierający cytaty i aforyzmy o książkach i czytaniu. Prowadzący zajęcia poprosił o określenie miejsca i roli książki w ich życiu. Uczniowie przedstawiali własne fascynacje literackie i indywidualnie udzielali odpowiedzi na pytanie: Dlaczego czytamy książki? W dalszej części lekcji została przedstawiona prezentacja multimedialna "Potrzeby i motywacje czytelnicze uczniów", która ukazała mnóstwo korzyści wynikających z czytania książek, na zakończenie uczniowie mieli za zadanie rozwiązać krzyżówkę, której hasło odzwierciedlało prezentowane wiadomości.

Agnieszka Kabat