Filia w Kazimierzy Wielkiej

Co wiemy o czasopismach? - lekcja biblioteczna

Uczniowie klasy szóstej z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Kazimierzy Wielkiej wzięli udział w zajęciach poświęconych tematyce czasopism. Celem spotkania było kształtowanie nawyku doboru określonych tytułów czasopism według własnych potrzeb i zainteresowań, wyrobienie nawyku korzystania z czasopism jako źródła wiedzy i rozrywki. Nauczyciel ukazał rodzaje czasopism ze względu na częstotliwość ukazywania się oraz ze względu na treść i odbiorców (przykłady rożnych czasopism rozłożone były na stoliku). Zadaniem uczniów była charakterystyka czasopism m.in. układ treści czasopisma i samą treść, określić krąg odbiorców czasopisma, zaprezentować określone czasopismo, wyrazić opinię o wartości danego czasopisma dla odpowiedniego kręgu odbiorców. Poprzez zajęcia praktyczne uczniowie przy pomocy nauczyciela poznali budowę czasopism: karta tytułowa, winieta, stopka redakcyjna, rubryka, dział redakcji, gatunki dziennikarskie, jak również osoby które przyczyniają się do powstania czasopisma.

Agnieszka Kabat