Filia w Kazimierzy Wielkiej

Źródła informacji - lekcja biblioteczna

Kolejny raz swą obecnością zaszczyciła naszą bibliotekę młodzież z Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cudzynowicach. Tematem przewodnim spotkania były źródła informacji we współczesnym świecie. Uczniowie zapoznali się z definicją: co to jest informacja, co może być źródłem informacji, co to jest dokument, co to jest pośrednie źródło informacji i bezpośrednie źródło informacji, podziałem źródeł informacji ze względu na sposób utrwalenia danych. Młodzież dowiedziała się, że korzystając z różnorodnych źródeł informacji np. Internetu należy przestrzegać odpowiednich zasad, że pozyskane w ten sposób wiadomości nie zawsze będą wiarygodne i bezbłędne. Na zakończenie spotkania odbyły się zajęcia praktyczne mające na celu utrwalenie przekazanych wiadomości. Wyrazem wdzięczności ze strony uczniów był piękny upominek plastyczny.

Agnieszka Kabat