Filia w Kazimierzy Wielkiej

Nauczyciel mentorem uczenia się - spotkanie w ramach "Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych"

Dnia 12.06.2018 r. odbyło się spotkanie w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych z terenu powiatu kazimierskiego. Pani Agnieszka Kaszewska - nauczyciel doradca metodyczny wygłosiła prelekcję na temat „Nauczyciel mentorem uczenia się”. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się w jaki sposób pomóc dzieciom w nauce, jakie określone warunki muszą zaistnieć aby możliwe było lepsze zapamiętywanie informacji, poznali różne sposoby przyswajania wiedzy przez uczniów. W trakcie wykładu pani Agnieszka powiedziała o pracy mózgu i odniosła się do kluczowych tematów dotyczących zapamiętywania: dominację półkulową i style uczenia się. Nauczyciele znaleźli odpowiedź na pytanie: w jaki sposób nauczyciel może stać się świadomym mentorem uczenia się?

Agnieszka Kabat