Filia w Kazimierzy Wielkiej

Przyjacielem człowieka są książki i biblioteka - lekcja biblioteczna

W ramach promocji czytelnictwa, biblioteka nasza przeprowadziła zajęcia dla najmłodszych uczniów z Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kazimierzy Wielkiej. Celem zajęć było rozbudzenie zainteresowania książkami, ukazanie biblioteki jako miejsca, gdzie można spędzić w interesujący sposób czas, zapoznanie z zawodem bibliotekarza, ukazanie różnicy między biblioteką a księgarnią. Nauczyciel zaprezentował książki, których tematyka była związana z książką i biblioteką: Paulette Bourgeois Franklin czyta kolegom, Paulette Bourgeois Franklin i książka z biblioteki, Clemence Masteau i Caroline Modeste Wizyta w bibliotece, Margret i H.A. Rey Ciekawski George w bibliotece, Zofia Stanecka i Marianna Oklejak Basia i biblioteka, Anita Głowińska Kicia Kocia w bibliotece. Prowadzący zwrócił uwagę dzieci na walory poznawcze książek, przedstawił ciekawe informacje dotyczące procesu powstania książek i zaznaczył, że warto czytać książki. Następnie zostały odczytane fragmenty z wyżej wymienionych książek, które utrwaliły wiadomości uzyskane w trakcie lekcji. Na zakończenie dzieci udzielały odpowiedzi na pytania zadawane przez nauczyciela, uczestniczyły w zabawach: "Czy znasz tę bajkę", "Skojarzenia", poprawiały tytuły utworów, w których Chochlik zmienił wyrazy, dopasowywały podpisy do ilustracji przedstawiające postacie z bajek.

Agnieszka Kabat