Filia w Kazimierzy Wielkiej

Z życia książki - lekcja biblioteczna

Kazimierska filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach zaprosiła uczniów z Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kazimierzy Wielkiej wraz z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej na zajęcia dotyczące procesu powstania książki. W trakcie lekcji uczniowie poznali etapy pracy nad książką, wzbogacili swoje słownictwo o pojęcia: pisarz, introligator, redaktor, księgarz, ilustrator, bibliotekarz, drukarz, wydawca, korektor, jak również ocenili wartość prac nad książką wielu ludzi. Prowadzący  wspólnie z uczniami rozmawiał o pracy wielu osób, dzięki którym książka mogła dotrzeć do rąk czytelnika. Omawiano nie tylko zawody, ale także instytucje: wydawnictwo, drukarnia, magazyn, hurtownia, księgarnia, biblioteka. Nauczyciel podkreślił rolę bibliotekarza, który przygotowuje zakupioną książkę do wypożyczenia. Na zakończenie zajęć uczniowie obejrzeli prezentację, a następnie za pomocą wizytówek ukazujących poszczególne zawody, przygotowali drogę książki od pisarza do czytelnika zachowując prawidłową kolejność wykonywanych czynności.

Agnieszka Kabat