Filia w Kazimierzy Wielkiej

Droga poszukiwania materiałów na określony temat - lekcja biblioteczna

W bibliotece ponownie zostały przeprowadzone zajęcia dla podopiecznych z Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kazimierzy Wielkiej, tematyka spotkania dotyczyła warsztatu informacyjnego biblioteki oraz doskonalenia umiejętności poszukiwania materiałów. Zapoznanie się z wiadomościami dotyczącymi źródeł informacji bezpośredniej, źródeł informacji pośredniej, aparatem informacyjnym biblioteki odbyło się poprzez zaprezentowaną prezentację multimedialną i ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem zaprezentowanego księgozbioru podręcznego, katalogów, kartotek.

Agnieszka Kabat