Filia w Kazimierzy Wielkiej

Poszukiwanie informacji w encyklopediach, słownikach - lekcja biblioteczna

Uczniowie klasy trzeciej z Publicznego Gimnazjum Samorządowego w Kazimierzy Wielkiej uczestniczyli w lekcji bibliotecznej dotyczącej doskonalenia umiejętności posługiwania się encyklopediami i słownikami, jak również odpowiedniego ich doboru przy wyszukiwaniu informacji. Na wstępie zajęć nauczyciel przypomniał podstawowe wiadomości o podziale encyklopedii i słowników oraz zasadach selekcjonowania wiadomości i zastosowania ich do określonych celów. W kolejnej części spotkania młodzież samodzielnie rozpoczęła drogę poszukiwań i selekcji informacji w oparciu o zgromadzone wydawnictwa informacji bezpośredniej. Uczniowie w sposób poprawny wywiązali się z zaproponowanych ćwiczeń przez nauczyciela oraz zwrócili uwagę na wartość ukazanego księgozbioru podręcznego biblioteki pedagogicznej i na konieczność jego poszanowania.

Agnieszka Kabat