Filia w Kazimierzy Wielkiej

Zasady korzystania z katalogu komputerowego - lekcja biblioteczna

Uczniowie klasy trzeciej z Publicznego Gimnazjum Samorządowego w Kazimierzy Wielkiej poznali zasady korzystania z katalogu komputerowego oraz platformy książek elektronicznych IBUK Libra. Młodzież dowiedziała się jakim księgozbiorem dysponuje biblioteka i wysłuchali krótkiego wykładu na temat skutecznego poszukiwania wiadomości w internecie, jak również weryfikacji prawdziwości informacji. Na zakończenie zajęć uczniowie poprzez katalog komputerowy potrafili dotrzeć do konkretnej książki lub artykułu z czasopisma.

Agnieszka Kabat