Filia w Kazimierzy Wielkiej

Bądźmy bezpieczni w Internecie - wystawa

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach, Filia w Kazimierzy Wielkiej przygotowała wystawę "Bądźmy bezpieczni w Internecie", która ma na celu propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zapoznanie z zagrożeniami płynącymi z Internetu, zasadami bezpiecznego korzystania z Sieci, przybliżenie tematu dotyczącego cyberprzemocy
i agresji elektronicznej. Wirtualny świat stał się miejscem nawiązywania kontaktów towarzyskich oraz realizacji pasji i zainteresowań wśród młodych ludzi. Młodzież korzystając z Internetu często zapomina o zagrożeniach na jakie są narażeni w Sieci. Wystawa ma zwrócić uwagę na problem niebezpieczeństw sieciowych oraz pokazać zasady bezpiecznego korzystania z Internetu.

Agnieszka Kabat